Tag Archives: mpsc syllabus

राज्यसेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम

A) पूर्व परीक्षा नव्या पॅटर्ननुसार प्रीलियमसाठी प्रत्येकी २०० गुणांच्या दोन प्रश्नपत्रिका असतील. दोन तास वेळ असेल. या वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्नपत्रिका मराठी व इंग्रजीत असतील. पेपर- १ (गुण २०० – कालावधी २ तास) – राज्य , राष्ट्रीय , आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वपूर्ण चालू घडामोडी. – भारताचा इतिहास (महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह) आणि भारतीय राष्ट्रीय चळवळ – महाराष्ट्र , भारत आणि जगाचा भूगोल- भौतिक …

Read More »

Maharashtra Engineering Services Group A and B Civil syllabus

Maharashtra Engineering Services Group A and B Civil syllabus DOWNLOAD

Read More »

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट अ आणि गट ब अभ्यासक्रम Maharashtra Agriculture Services Group-A and B (Pre AND Main) Examination Syllabus

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट अ आणि गट ब अभ्यासक्रम Maharashtra Agriculture Services Group-A and B (Pre) (Main) Examination Syllabus DOWNLOAD

Read More »

Assistant Engineer (Electrical) Gr-2 Maharashtra Electrical Engineering Service syllabus

Assistant Engineer (Electrical) Gr-2 Maharashtra Electrical Engineering Service syllabus download

Read More »

Assistant Motor Vehicle Inspector Examination Syllabus

Assistant Motor Vehicle Inspector Examination Syllabus DOWNLOAD

Read More »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat