Tag Archives: maharashtra budget

महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०१६-१७ highlight स्वरुपात

यंदाच्या राज्यसेवा पुर्व परीक्षा २०१६ करिता आणि महाराष्ट्रातील २०१६-१७ मध्ये होणार्या सर्वच परीक्षा करिता उपयोगी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०१६-१७ highlight स्वरुपात १)विविध नविन योजनाचॆ उद्देश २)योजनासाठीच्या तरतुदी ३)नविन प्रकल्प ४)जुन्या योजनातील सुधारणा ५)प्रत्येक विभागातील सद्यस्थिती ६)महाराष्ट्रची सद्य आर्थिक स्थिती ७)कररचना या अर्थसंकल्पामध्ये आपणास माहिती मिळेल भाग १ DOWNLOAD भाग २ DOWNLOAD

Read More »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat