Tag Archives: energy

जैवइंधन सिम्प्लिफाइड

जैवइंधन सिम्प्लिफाइड ☯️जैवइंधनाचे त्याच्या प्रकारानुसार वर्गीकरण 1.पहिल्या पिढीचे जैवइंधन म्हणजे बायोइथेनॉल आणि अत्याधुनिक जैवइंधन द्वितीय पिढीचे इथेनॉल, महापालिकेचा घनकचरा 3.तृतीय पिढीचे जैवइंधन Bio-CNG ☯️ऊसाची मळी, शुगर बीट, स्वीट सोरघम , बटाटे , मका यासह खराब धान्ये, सडका बटाटा यांचा वापर – इथेनॉल निर्मितीसाठी शक्य ☯️शेतकऱ्याकडील अतिरिक्त धान्यसाठ्याचा उपयोग इथेनॉल निर्मितीसाठी करता येईल. ☯️जैवइथेनॉलची ब्लेंडिंग पातळी ऑक्टोबर 2008 पासून अनिवार्य जैविक …

Read More »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat