Tag Archives: नागेश पाटील

आजचा अभ्यास 18 सप्टेंबर

आजचा अभ्यास #Study_Simplified दिनांक= 18/09/2018 दिवस= 114 वा ———————————————————– 1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= इतिहास [दिवस-34] आधुनिक भारताचा इतिहास अभ्यास घटक= १७७३ ते १९४७ दरम्यान व नंतर ब्रिटिशांनी केलेले कायदे,बंगालची फाळणी, मुस्लिम लीग व कार्य. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- मानवी हक्क (दिवस 06) महिला व बालकांचे हक्क. ——————————————————————- ❇️महाराष्ट्र दुय्यम …

Read More »

आजचा अभ्यास 17 सप्टेंबर

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 17/09/2018दिवस= 113 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= इतिहास [दिवस-33] आधुनिक भारताचा इतिहास अभ्यास घटक= १७७३ ते १९४७ दरम्यान व नंतर ब्रिटिशांनी केलेले कायदे,बंगालची फाळणी, मुस्लिम लीग व कार्य. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- मानवी हक्क (दिवस 05) महिला धोरण, बाल धोरण, बालकांची राष्ट्रीय सनद. ——————————————————————- ❇️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट …

Read More »

आजचा अभ्यास 16 सप्टेंबर

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 16/09/2018दिवस= 112 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= इतिहास [दिवस-32] आधुनिक भारताचा इतिहास अभ्यास घटक= मवाळ कालखंड व जहाल कालखंड पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- मानवी हक्क (दिवस 04) महिला व बाल विकासाचे राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय विविध कार्यक्रम/ योजना. ——————————————————————- ❇️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब परीक्षा नियोजन 3⃣ STI मुख्य …

Read More »

आजचा अभ्यास 15 सप्टेंबर

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 15/09/2018दिवस= 111 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= इतिहास [दिवस-31] आधुनिक भारताचा इतिहास अभ्यास घटक= मवाळ कालखंड व जहाल कालखंड पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- मानवी हक्क (दिवस 03) भारतातील मानवाधिकार चळवळी, मानवी हक्क विषयक शिक्षण, जनजागृती, मानवी हक्कावर काम करणाय्रा विविध संघटना. ——————————————————————- ❇️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब परीक्षा …

Read More »

आजचा अभ्यास 14 सप्टेंबर

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 14/09/2018दिवस= 110 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= इतिहास [दिवस-30] आधुनिक भारताचा इतिहास अभ्यास घटक= १८५७ नंतरच्या धार्मिक, सामाजिक सुधारणा, कॅांग्रेस स्थापनेपुर्व संघटन, वृत्तपत्र आणि शिक्षण. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- मानवी हक्क (दिवस 02) संयुक्त राष्ट्र संघटनेची स्थापना, मानवी हक्कांचे आंतरराष्ट्रीय मानके, त्याचे भारती राज्यघटनेतील प्रतिबिंब, भारतातील मानवाधिकाराची अंमलबजावणी …

Read More »

आजचा अभ्यास 13 सप्टेंबर

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 13/09/2018दिवस= 109 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= इतिहास [दिवस-29] आधुनिक भारताचा इतिहास अभ्यास घटक= १८५७ नंतरच्या धार्मिक, सामाजिक सुधारणा, कॅांग्रेस स्थापनेपुर्व संघटन, वृत्तपत्र आणि शिक्षण. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- मानवी हक्क (दिवस 01) मानवी हक्काची संकल्पना, स्वरूप, उगम आणि विकास, मानवी हक्काचा जाहीरनामा. ❇️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब परीक्षा नियोजन 3⃣ …

Read More »

आजचा अभ्यास 12 सप्टेंबर

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 12/09/2018दिवस= 108 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= इतिहास [दिवस-28] आधुनिक भारताचा इतिहास अभ्यास घटक= १८५७ च्या उठावानंतरचे प्रशासकीय बदल आणि धोरणे, परराष्ट्रिय धोरणे,१८५७ नंतरची ब्रिटीश शासनाची प्रशासकीय धोरणे. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- समाजकार्य (दिवस 05) भारतातील विशेषतः महाराष्ट्रातील समाजसुधारक व त्यांचे कार्य ❇️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब परीक्षा नियोजन 3⃣ STI …

Read More »

आजचा अभ्यास 11 सप्टेंबर

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 11/09/2018दिवस= 107 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= इतिहास [दिवस-27] आधुनिक भारताचा इतिहास अभ्यास घटक= १८५७ च्या उठावानंतरचे प्रशासकीय बदल आणि धोरणे, परराष्ट्रिय धोरणे,१८५७ नंतरची ब्रिटीश शासनाची प्रशासकीय धोरणे. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- समाजकार्य (दिवस 04) भारतातील विशेषतः महाराष्ट्रातील समाजसुधारक व त्यांचे कार्य ❇️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब परीक्षा नियोजन 3⃣ STI …

Read More »

आजचा अभ्यास 10 सप्टेंबर

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 10/09/2018दिवस= 106 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= इतिहास [दिवस-26] आधुनिक भारताचा इतिहास अभ्यास घटक= १८५७ पर्यंतचा घटनात्मक विकास, ग्व्हर्नर जनरल व व्हाइसराय(१८५३ पर्यंत), १८५७ पर्यंतची ब्रिटिशांची आर्थिक, सामाजिक, प्रशासकीय,जमिन महसूल विषयक धोरणे इत्यादी. 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- समाजकार्य (दिवस 03) समाजकार्याची तत्त्वे, पद्धती याविषयीची माहिती अभ्यासणे. ❇️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब परीक्षा नियोजन 3⃣ …

Read More »

आजचा अभ्यास 9 सप्टेंबर

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 09/09/2018दिवस= 105 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= इतिहास [दिवस-25] आधुनिक भारताचा इतिहास अभ्यास घटक= १८५७ पर्यंतचा घटनात्मक विकास, ग्व्हर्नर जनरल व व्हाइसराय(१८५३ पर्यंत), १८५७ पर्यंतची ब्रिटिशांची आर्थिक, सामाजिक, प्रशासकीय,जमिन महसूल विषयक धोरणे इत्यादी. 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- समाजकार्य (दिवस 02) समाजकार्याचा इतिहास, समाजकार्याचे तत्वज्ञान. ❇️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब परीक्षा नियोजन 3⃣ STI मुख्य …

Read More »

आजचा अभ्यास 8 सप्टेंबर

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 08/09/2018दिवस= 104 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= इतिहास [दिवस-24] मध्ययुगीन इतिहास अभ्यास घटक= मराठा राज्य सघ. 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- समाजकार्य (दिवस 01) व्यवसायिक समाजकार्य, समाजकार्याच्या संशोधन पद्धती. ❇️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब परीक्षा नियोजन 3⃣ STI मुख्य परीक्षा उजळणी (REVISION) विषय – अर्थशास्त्र (06) RBI भारताचा भामडवली बाजार, भारताची चलन व्यवस्था, भारताचा आंतरराष्ट्रीय …

Read More »

आजचा अभ्यास 7 सप्टेंबर

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 07/09/2018दिवस= 103 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= इतिहास [दिवस-23] मध्ययुगीन इतिहास अभ्यास घटक= मराठा राज्य सघ. 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- मानसशास्त्र (दिवस 07) जागतिकीकरण व जनसंप्रेषण माध्यमे व त्याचा प्रभाव ❇️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब परीक्षा नियोजन 3⃣ STI मुख्य परीक्षा उजळणी (REVISION) विषय – अर्थशास्त्र (05) लोकसंख्या – भारत/महाराष्ट्र. जनगणना २००१ व २०११ …

Read More »

आजचा अभ्यास 6 सप्टेंबर

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 06/09/2018दिवस= 102 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= इतिहास [दिवस-22] मध्ययुगीन इतिहास अभ्यास घटक= मुघल कालिन संस्कृती व कला. 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- मानसशास्त्र (दिवस 06) इंटरनेट व ईमेलचे मूलभूत आधार अर्थ, फायदे,तोटे. ❇️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब परीक्षा नियोजन 3⃣ STI मुख्य परीक्षा उजळणी (REVISION) विषय – अर्थशास्त्र (04) दारिद्रय = महाराष्ट्र / भारत. …

Read More »

आजचा अभ्यास 5 सप्टेंबर

आजचा अभ्यास #Study_Simplified दिनांक= 05/09/2018 दिवस= 101 वा 1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= इतिहास [दिवस-21] मध्ययुगीन इतिहास अभ्यास घटक= मुघल कालिन संस्कृती व कला. 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- मानसशास्त्र (दिवस 05) मानसशास्त्राची कार्यक्षेत्रे,संक्षिप्त रुपे ❇️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब परीक्षा नियोजन 3⃣ STI मुख्य परीक्षा उजळणी (REVISION) विषय – अर्थशास्त्र (03) शाश्वत विकासाची संकल्पना, अर्थ व्याख्या …

Read More »

आजचा अभ्यास 4 सप्टेंबर

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 04/09/2018दिवस= 100 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= इतिहास [दिवस-20] मध्ययुगीन इतिहास अभ्यास घटक= मुघल साम्राज्य (ग्रंथ) सनावळ्या,कालानुक्रमे राजे,त्यांची महत्त्वाची कार्ये, प्रशासन, विविध शोध, मुघलसाम्राज्य सुरुवात, त्याचा सुवर्णकाळ आणि शेवट,( शेवट कशामुळे झाला ) 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- मानसशास्त्र (दिवस 04) प्रेरणा, भावना,मानवी वर्तनाचे आधार. ❇️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब परीक्षा नियोजन 3⃣ STI मुख्य …

Read More »

आजचा अभ्यास 3 सप्टेंबर

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 03/09/2018दिवस= 99 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= इतिहास [दिवस-19] मध्ययुगीन इतिहास अभ्यास घटक= मुघल साम्राज्य (ग्रंथ) सनावळ्या,कालानुक्रमे राजे,त्यांची महत्त्वाची कार्ये, प्रशासन, विविध शोध, मुघलसाम्राज्य सुरुवात, त्याचा सुवर्णकाळ आणि शेवट,( शेवट कशामुळे झाला ) 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- मानसशास्त्र (दिवस 03) अवधान,अध्यक्ष आणि मानवीस्मृती ❇️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब परीक्षा नियोजन 3⃣ STI मुख्य परीक्षा …

Read More »

आजचा अभ्यास 2 सप्टेंबर

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 02/09/2018दिवस= 98 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= इतिहास [दिवस-18] मध्ययुगीन इतिहास अभ्यास घटक= सल्तन कालीन व्यापार, कला स्थापत्य,(व्यापार कोणासोबत, कोणत्या केंद्रास होत होता,कोणते स्थापत्य विकसित केले आणि कोणात्या राजाने केले.) 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- मानसशास्त्र (दिवस 02) मानसशास्त्राच्या संशोधन पद्धती. ❇️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब परीक्षा नियोजन 3⃣PSI मुख्य परीक्षा पेपर २ FINAL TOUCH …

Read More »

आजचा अभ्यास 31 ऑगस्ट

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 31/08/2018दिवस= 96 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= इतिहास [दिवस-16] मध्ययुगीन इतिहास अभ्यास घटक= बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, सुफी आणि भक्ती आंदोलन 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- (दिवस 06) भारतातील विशेषतः महाराष्ट्रातील सामाजिक समस्या. ❇️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब परीक्षा नियोजन 3⃣PSI मुख्य परीक्षा पेपर २ FINAL TOUCH (ALL SUBJECT) 📚सर्व परीक्षा पुस्तकसूची📚 https://www.mpscsimplified.com/category/mpsc-exam-book-list/#.W138NdIzYdV 👇अधिक माहिती …

Read More »

आजचा अभ्यास 30 ऑगस्ट 2018

आजचा अभ्यास #Study_Simplified दिनांक= 30/08/2018 दिवस= 95 वा 1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= इतिहास [दिवस-15] मध्ययुगीन इतिहास अभ्यास घटक= बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, सुफी आणि भक्ती आंदोलन 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- (दिवस 05) सामाज व्यवस्था, संस्कृती, सामाजिकरण. ❇️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब परीक्षा नियोजन 3⃣PSI मुख्य परीक्षा पेपर २ FINAL TOUCH (ALL SUBJECT) 📚सर्व परीक्षा पुस्तकसूची📚 …

Read More »

आजचा अभ्यास 28 ऑगस्ट 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 28/08/2018दिवस= 93 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= इतिहास [दिवस-13] मध्ययुगीन इतिहास अभ्यास घटक= अरब घोरी गजनी राजवंश आणि दिल्ली सलतनत 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- (दिवस 03) भारतातील विशेषतः महाराष्ट्रातील सामाजिक समस्या. ❇️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब परीक्षा नियोजन 3⃣PSI मुख्य परीक्षा पेपर २ FINAL TOUCH (ALL SUBJECT) 📚सर्व परीक्षा पुस्तकसूची📚 https://www.mpscsimplified.com/category/mpsc-exam-book-list/#.W138NdIzYdV 👇अधिक माहिती साठी …

Read More »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat