Study Together Day 2 (30 May 2018)

0
237
Print Friendly, PDF & Email

#Study Together
AJIT THORBOLE
दिनांक= 30/05/2018
दिवस= 02

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८
विषय = भूगोल [ पेपर १ ] (दिवस-01)

अभ्यास घटक=
___________________________________

भारतीय उपखंडाची उत्क्रांती व भूरुपाचे वर्णन, काही भूरुपकीय प्रदेश आणि पूरांची समस्या, वाहत्या पाण्यामुळे निर्माण होणारी भूरुपे,जलनि:सारणनाचे प्रकार आणि त्याची प्रारुपे.

भूगोल संदर्भ=
______________________
State Board इयत्ता ०४ थी ते १२वी, Ncert इयत्ता ११वी,१२वी,
सुमंत सोळंकी/ सवदी यापैकी कोणतेही एक वापरा. कोणतेही एक प्रश्नांचे पुस्तक सोबत ठेवा.जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव कार.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

PSI मुख्य परीक्षा २०१८
विषय= महाराष्ट्राचा इतिहास (दिवस- 02)

अभ्यास घटक=
___________________________________
१८५७ च्या उठावानंतरचे प्रशासकीय बदल आणि धोरणे, परराष्ट्रिय धोरणे इत्यादी.
१८५७ नंतरची ब्रिटीश शासनाची प्रशासकीय धोरणे.

महाराष्ट्राचा इतिहास संदर्भ =
__________________________________
State Board इयत्ता ४,५,८,११,१२वी, ग्रोवर/कोळबे यापैकी कोणतेही एक वापरा. कोणतेही एक प्रश्नांचे पुस्तक सोबत ठेवा.जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव करा(
https://goo.gl/5RrYck)
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

STI मुख्य परीक्षा २०१८
विषय = अर्थशास्त्र (दिवस- 02)

अभ्यास घटक =
_________________________________
भारताचे जागतिक अर्थव्यवस्थेमधील स्थान व महत्त्व, भारताचा GDP त्याचे क्षेत्रीय घटक.

अर्थशास्त्र संदर्भ
_________________________________
State Board इयत्ता १०,११,१२वी/ कोळंबे/ देसले भा१ व भाग२/ यापैकी कोणतेही एक वापरा.
भारताचा / महाराष्ट्राअचा अर्थसंकल्प, भारताची / महाराष्ट्राची आर्थिक पहाणी. कोणतेही एक प्रश्नांचे पुस्तक सोबत ठेवा.जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव कार.(यासाठी सिम्प्लिफाइड डायरी महत्वाची आहे)

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

ASST मुख्य परीक्षा २०१८
विषय= राज्यघटना (दिवस- 02)

अभ्यास घटक=
___________________________________

भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये व प्रास्ताविका, तिचे तत्वज्ञान, प्रास्ताविकेचे महत्त्व.

राज्यघटना संदर्भ=
______________________
State Board इयत्ता ९,१०,११,१२ वी/ कोळंबे / तुकाराम जाधव/ लक्ष्मीकांत [मराठी / इंग्रजी ]
यापैकी कोणतेही एक वापरा. कोणतेही एक प्रश्नांचे पुस्तक सोबत ठेवा.जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव करा.( https://goo.gl/5RrYck)

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

दररोज किमान 03 तास मराठी / इंग्रजीचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

महत्वाचे–अभ्यास सूरु करण्यापूर्वी खालील लिंक वर दिलेल्या पुस्तकातून त्या टॉपिक वर प्रश्न अगोदर पाहून घ्या
https://goo.gl/Qf145g

तसेच सिम्प्लिफाइड चालू घडामोडी डायरी परीक्षेच्या अगोदर चे 1 वर्ष चालू घडामोडी दररोज अभ्यासा पुढील लिंक वर ती मिळेल..

https://goo.gl/PNkxuY

######$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%%%%

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१८
विषय= सामान्य विज्ञान

अभ्यास घटक =
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
श्वसन संस्था, रक्ताभिसरण संस्था

सामान्य विज्ञान संदर्भ
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
State Board इयत्ता ०५ वी ते १०वी/ Ncert इयत्ता ११,१२वी /
कोणतेही एक वापरा. कोणतेही एक प्रश्नांचे पुस्तक सोबत ठेवा.जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव कार.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

– दररोज किमान तीन त चार तास CSAT चा सराव करणे अनिवार्य असेल.
– दररोज किमान दोन ते तीन तास मराठी / इंग्रजीचा अभ्यास करणे अनिवार्य असेल.
Csat simplified साठी येथे क्लीक करा(
https://www.shop101.com/simplifiedbooks

महत्वाचे–अभ्यास सूरु करण्यापूर्वी खालील लिंक वर दिलेल्या पुस्तकातून त्या टॉपिक वर प्रश्न अगोदर पाहून घ्या
https://goo.gl/Qf145g

तसेच सिम्प्लिफाइड चालू घडामोडी डायरी परीक्षेच्या अगोदर चे 1 वर्ष चालू घडामोडी दररोज अभ्यासा पुढील लिंक वर ती मिळेल..
https://www.shop101.com/simplifiedbooks

ऑल द बेस्ट

LEAVE A REPLY