Study together 30 june 2018

दिनांक= 30/06/2018
दिवस= 33 वा

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९

विषय= सामान्य विज्ञान [दिवस-33]

अभ्यास घटक =
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

विद्युत धारा, प्रकाश, चुंबकत्व

सामान्य विज्ञान संदर्भ
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
State Board इयत्ता ०५ वी ते १०वी/ Ncert इयत्ता ११,१२वी.
कोणतेही एक प्रश्नांचे पुस्तक सोबत ठेवा.जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव कार.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

– दररोज किमान तीन त चार तास CSAT चा सराव करणे अनिवार्य असेल.
– दररोज किमान दोन ते तीन तास मराठी / इंग्रजीचा अभ्यास करणे अनिवार्य असेल.
Csat simplified साठी येथे क्लीक करा(
https://www.shop101.com/simplifiedbooks

महत्वाचे–अभ्यास सूरु करण्यापूर्वी खालील लिंक वर दिलेल्या पुस्तकातून त्या टॉपिक वर प्रश्न अगोदर पाहून घ्या
https://goo.gl/hfXRRU

तसेच सिम्प्लिफाइड चालू घडामोडी डायरी परीक्षेच्या अगोदर चे 1 वर्ष चालू घडामोडी दररोज अभ्यासा पुढील लिंक वर ती मिळेल..
https://www.shop101.com/simplifiedbooks

ऑल द बेस्ट

दिनांक= 30/06/2018

दिवस= 33 वा

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८
विषय = राज्यघटना [ पेपर २ ] (दिवस-14)

अभ्यास घटक=
________

भारतातील निवडणूक प्रक्रिया, साधारण मतदारसंघ, राखीव मतदारसंघ, देशातील / राज्यातील सार्वत्रिक निवडणूका, जनतेचा कल, निवडणूकातील समस्या, ईव्हीएम.

राज्यघटना संदर्भ=

________________
State Board इयत्ता ८,९,१०,११,१२ वी/ कोळंबे / तुकाराम जाधव भाग१ व भाग२/ लक्ष्मीकांत [मराठी / इंग्रजी ] , यापैकी कोणतेही एक वापरा. कोणतेही एक प्रश्नांचे पुस्तक सोबत ठेवा.जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव कार.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

PSI मुख्य परीक्षा २०१८
विषय= मानवी हक्क जबाबदाऱ्या (दिवस- 09)

अभ्यास घटक=
_________

हुंडाबंदी अधिनियम १९६१, महात्मा गांधी तंटामुक्त अभियान.

मानवी हक्क जबाबदाऱ्या संदर्भ =
_________________

तुकराम जाधव / रंजन कोळंबे
यापैकी कोणतेही एक वापरा. कोणतेही एक प्रश्नांचे पुस्तक सोबत ठेवा.जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव करा.

( https://goo.gl/hfXRRU)

*PSI मुख्यच्या अभ्यासक्रमात असणाय्रा कायद्यांचे दररोज आपल्या सोयीनुसार वाचन चालू ठेवणे.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

STI मुख्य परीक्षा २०१८
विषय = राज्यघटना (दिवस- 09)

अभ्यास घटक =
_______________________

राज्यसभा – विधानपरिषद,सर्वोच्च न्यायालय – उच्च न्यायालय, कलम ३७०.

‘राज्यघटना संदर्भ’
___________________________________

State Board इयत्ता ९,१०,११,१२ वी/ कोळंबे / तुकाराम जाधव/ लक्ष्मीकांत [मराठी / इंग्रजी ] यापैकी कोणतेही एक वापरा. कोणतेही एक प्रश्नांचे पुस्तक सोबत ठेवा.जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव करा.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

ASST मुख्य परीक्षा २०१८
विषय= अर्थशास्त्र (दिवस- 14)

अभ्यास घटक=
______

भारताचा अर्थसंकल्प व आर्थिक पहाणी.

अर्थशास्त्र संदर्भ=
_________________________________
State Board इयत्ता १०,११,१२वी/ कोळंबे/ देसले भा१ व भाग२/ यापैकी कोणतेही एक वापरा.
भारताचा / महाराष्ट्राअचा अर्थसंकल्प, भारताची / महाराष्ट्राची आर्थिक पहाणी. कोणतेही एक प्रश्नांचे पुस्तक सोबत ठेवा.जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव कारा.(यासाठी सिम्प्लिफाइड डायरी महत्वाची आहे)

( https://goo.gl/hfXRRU)

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

दररोज किमान 03 तास मराठी / इंग्रजीचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

महत्वाचे–अभ्यास सूरु करण्यापूर्वी खालील लिंक वर दिलेल्या पुस्तकातून त्या टॉपिक वर प्रश्न अगोदर पाहून घ्या
https://goo.gl/hfXRRU

तसेच सिम्प्लिफाइड चालू घडामोडी डायरी परीक्षेच्या अगोदर चे 1 वर्ष चालू घडामोडी दररोज अभ्यासा पुढील लिंक वर ती मिळेल..

https://goo.gl/PNkxuY

All the best

चालू घडामोडी डायरी अंक 6

चालू घडामोडी डायरी अंक ५

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat