Study together 29 june 2018

आजचा विषय

#Study Together

दिनांक= 29/06/2018
दिवस= 32 वा

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९

विषय= सामान्य विज्ञान [दिवस-32]

अभ्यास घटक =
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ध्वनी,दाब, ऊर्जा, कार्य व शक्ती

सामान्य विज्ञान संदर्भ
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
State Board इयत्ता ०५ वी ते १०वी/ Ncert इयत्ता ११,१२वी.
कोणतेही एक प्रश्नांचे पुस्तक सोबत ठेवा.जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव कार.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

– दररोज किमान तीन त चार तास CSAT चा सराव करणे अनिवार्य असेल.
– दररोज किमान दोन ते तीन तास मराठी / इंग्रजीचा अभ्यास करणे अनिवार्य असेल.
Csat simplified साठी येथे क्लीक करा(
https://www.shop101.com/simplifiedbooks

महत्वाचे–अभ्यास सूरु करण्यापूर्वी खालील लिंक वर दिलेल्या पुस्तकातून त्या टॉपिक वर प्रश्न अगोदर पाहून घ्या
https://goo.gl/hfXRRU

तसेच सिम्प्लिफाइड चालू घडामोडी डायरी परीक्षेच्या अगोदर चे 1 वर्ष चालू घडामोडी दररोज अभ्यासा पुढील लिंक वर ती मिळेल..
https://www.shop101.com/simplifiedbooks

ऑल द बेस्ट

दिनांक= 29/06/2018
दिवस= 32 वा

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८
विषय = राज्यघटना [ पेपर २ ] (दिवस-13)

अभ्यास घटक=
________________

प्रसार माध्यमे धोरण निर्धारण व त्यांचा होणारा परिणाम, भारतीय वृतपत्र परिषद, प्रसार माध्यमांसाठी आचारसंहिता, जनसंपर्क प्रासारमाध्यमांतील स्रीयांचे चित्रण, भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि त्यावरील मर्यादा.

राज्यघटना संदर्भ=

________________________
State Board इयत्ता ८,९,१०,११,१२ वी/ कोळंबे / तुकाराम जाधव भाग१ व भाग२/ लक्ष्मीकांत [मराठी / इंग्रजी ] , यापैकी कोणतेही एक वापरा. कोणतेही एक प्रश्नांचे पुस्तक सोबत ठेवा.जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव कार.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

PSI मुख्य परीक्षा २०१८

विषय= मानवी हक्क जबाबदाऱ्या (दिवस- 08)

अभ्यास घटक=
_________________

अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९., मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३,

मानवी हक्क जबाबदाऱ्या संदर्भ =
_________________________

तुकराम जाधव / रंजन कोळंबे
यापैकी कोणतेही एक वापरा. कोणतेही एक प्रश्नांचे पुस्तक सोबत ठेवा.जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव करा.

( https://goo.gl/hfXRRU)

*PSI मुख्यच्या अभ्यासक्रमात असणाय्रा कायद्यांचे दररोज आपल्या सोयीनुसार वाचन चालू ठेवणे.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

STI मुख्य परीक्षा २०१८
विषय = राज्यघटना (दिवस- 08)

अभ्यास घटक =
_______________________________

भारताचा महान्यायवादी, राज्याचा महाधिवक्ता, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, लोकसभा – विधानसभा, कलम-३७०.

‘राज्यघटना संदर्भ’
______

State Board इयत्ता ९,१०,११,१२ वी/ कोळंबे / तुकाराम जाधव/ लक्ष्मीकांत [मराठी / इंग्रजी ] यापैकी कोणतेही एक वापरा. कोणतेही एक प्रश्नांचे पुस्तक सोबत ठेवा.जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव करा.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

ASST मुख्य परीक्षा २०१८

विषय= अर्थशास्त्र (दिवस- 13)

अभ्यास घटक=
______________

जागतिक व्यापार संघटना,महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प व आर्थिक पहाणी.

अर्थशास्त्र संदर्भ=
_
State Board इयत्ता १०,११,१२वी/ कोळंबे/ देसले भा१ व भाग२/ यापैकी कोणतेही एक वापरा.
भारताचा / महाराष्ट्राअचा अर्थसंकल्प, भारताची / महाराष्ट्राची आर्थिक पहाणी. कोणतेही एक प्रश्नांचे पुस्तक सोबत ठेवा.जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव कारा.(यासाठी सिम्प्लिफाइड डायरी महत्वाची आहे)

( https://goo.gl/hfXRRU)

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

दररोज किमान 03 तास मराठी / इंग्रजीचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

महत्वाचे–अभ्यास सूरु करण्यापूर्वी खालील लिंक वर दिलेल्या पुस्तकातून त्या टॉपिक वर प्रश्न अगोदर पाहून घ्या
https://goo.gl/hfXRRU

तसेच सिम्प्लिफाइड चालू घडामोडी डायरी परीक्षेच्या अगोदर चे 1 वर्ष चालू घडामोडी दररोज अभ्यासा पुढील लिंक वर ती मिळेल..

https://goo.gl/PNkxuY

All the best

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat