Study simplified 28 july

#Study Simplified
AJIT THORBOLE
दिनांक= 28/07/2018
दिवस= 61 वा

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९

विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-22]

अभ्यास घटक =
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

RBI भारताचा भामडवली बाजार, भारताची चलन व्यवस्था, भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार व व्यापारविषयक धोरणे.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

#Study Together
AJIT THORBOLE
दिनांक= 28/07/2018
दिवस= 61 वा

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८

विषय = मानव संसाधन विकास [ पेपर 3 ] (दिवस-09)

अभ्यास घटक=


सामाजिक दृष्ट्या वंचित वर्गाचा विकास- SC,ST,VJ/NT OBC समस्या, सरकारी धोरणे व कल्याणकारी योजना, आंतरराष्ट्रीय संस्था, स्वयंमसेवी संघटना व त्यांच्या विकासातील लोकसहभाग.
वृद्धांचे कल्याण, सरकारी धोरणे व कल्याणकारी योजना, आंतरराष्ट्रीय संस्था, स्वयंमसेवी संघटना व त्यांचा वृद्धांच्या विकासातील लोकसहभाग.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

PSI मुख्य परीक्षा २०१८

विषय= संगणक व माहिती तंत्रज्ञान (दिवस- 03)

अभ्यास घटक


माहिती तंत्रज्ञान (सुधारणा) अधिनियम, २००८, नवीन उद्योगासाठी महिती तंत्रज्ञानाच्या सेवा, त्यांचा उपयोगी, भारतातील माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाची वाढ व दर्जा,.

*PSI मुख्यच्या अभ्यासक्रमात असणाय्रा कायद्यांचे दररोज आपल्या सोयीनुसार वाचन चालू ठेवणे.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

STI मुख्य परीक्षा २०१८

विषय = संगणक व माहिती तंत्रज्ञान (दिवस- 05)

अभ्यास घटक =


माहिती तंत्रज्ञान उद्योगातील मूलभूत प्रश्न व त्याचे भवितव्य,GST, महाराष्ट्र शासनाची संकेतस्थळे.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

ASST मुख्य परीक्षा २०१८

विषय= कायदे (दिवस- 05)

अभ्यास घटक=
_

माहिती अधिकार अधिनियम २००५.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

सर्व परीक्षा पुस्तके(ऑनलाईन)

https://goo.gl/gUCGYS

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

👇अधिक माहिती साठी website ला भेट द्या👇

www.mpscsimplified.com

All the best👍

t.me/mpscsimplified

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat