पुढील Simplified टेस्ट

#Simplified_Test #cdpo2018 📝सिम्प्लिफाइड टेस्ट CDPO TEST 5📝 विषय –महिला व बालविकास विषयक शासकीय योजना दिनांक–24 ऑक्टोबर 2018 वेळ–5 वाजता 📝सिम्प्लिफाइड टेस्ट राज्यसेवा Test 15📝 विषय– राज्यघटना १)भारतीय घटनेची १७७३ च्या कायद्यापासून ऎतिहासिक पार्श्वभूमी, भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती प्रक्रिया २)भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये व प्रास्ताविका, तिचे तत्वज्ञान, प्रास्ताविकेचे महत्त्व. ३)संघराज्याची नावे व राज्यक्षेत्रे, नवीन राज्यनिर्मिती प्रक्रिया, भारतातील राज्यांची … Continue reading पुढील Simplified टेस्ट