राज्यसेवा पूर्व परीक्षा मागिल प्रश्न पत्रिका अाणि उत्तर उत्तरतालिका/ MPSC Preliminary examination question paper 2013,2014,2015

0
8530
Print Friendly, PDF & Email
१)२०१३ पूर्व परीक्षा
पेपर १ प्रश्नपत्रिका
पेपर १ उत्तरतालिका
पेपर 2 प्रश्नपत्रिका
पेपर 2 उत्तरतालिका
२)२०१४ पूर्व परीक्षा
पेपर १ प्रश्नपत्रिका
पेपर १ उत्तरतालिका
पेपर 2 प्रश्नपत्रिका
पेपर 2 उत्तरतालिका
३)२०१५ पूर्व परीक्षा
पेपर १ प्रश्नपत्रिका
पेपर १ उत्तरतालिका
पेपर 2 प्रश्नपत्रिका
पेपर 2 उत्तरतालिका

Download

@माझे काहि लेख
MPSC तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उपयोगी पडेल असा blog..कोणती पुस्तके वापरावी.अभ्यास कसा करावा.राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१६ साठी नियोजन कसे करावे.csat ची तयारी कसी करावी अाणि मुख्य परीक्षा चे audio notes…..खालील दिलेल्या link वर क्लिक करा
 

6)राज्यसेवा पूर्व परीक्षा-पुस्तक सुची 

LEAVE A REPLY