SIMPLIFIED CDPO TEST TIMETABLE

CDPO TEST 1📝

विषय –विज्ञान आणि अंकगणित

दिनांक–23 सप्टेंबर 2018

वेळ–3 वाजता


CDPO TEST 2📝

विषय –मानवी हक्क आणि बुद्दीमत्ता

दिनांक–30 सप्टेंबर 2018

वेळ–5 वाजता


CDPO TEST 3📝

विषय –समाजकार्य आणि मराठी

दिनांक- 7 ऑक्टोबर 2018

वेळ–5 वाजता


CDPO TEST 4📝

विषय –महिला व बालविकास विषय कायदे आणि इंग्रजी

दिनांक–14 ऑक्टोबर 2018

वेळ–5 वाजता


CDPO TEST 5📝

विषय –महिला व बाल विषयक शासकीय योजना आणि चालू घडामोडी

दिनांक–21 ऑक्टोबर 2018

वेळ–5 वाजता


CDPO TEST 6📝

विषय –गृहव्यवस्थापन आणि चालू घडामोडी
दिनांक–28 ऑक्टोबर 2018

वेळ–5 वाजता


CDPO TEST 7📝

विषय –भारतीय राज्यघटना आणि चालू घडामोडी

दिनांक– 4 नोव्हेंबर 2018

वेळ–5 वाजता


CDPO TEST 8📝

विषय –माहिती तंत्रज्ञान आणि चालू घडामोडी

दिनांक– 11 नोव्हेंबर 2018

वेळ–5 वाजता


CDPO TEST 9📝

विषय –फुल्ल टेस्ट

दिनांक– 21 नोव्हेंबर 2018

वेळ–11 वाजता


CDPO TEST 10📝

विषय –फुल्ल टेस्ट

दिनांक– 29 नोव्हेंबर 2018

वेळ–11 वाजता


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat