Study Simplified

आजचा अभ्यास Study simplified 1 august

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 01/08/2018 दिवस= 65 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-26] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< व्यापार व व्यवहारतोल,रूपयाचे अवमूल्यन, भारताचा परकीय चलनसाठा,FDI,FII,FERA,FEMA,परकीय कर्ज. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ #Study Together AJIT THORBOLE दिनांक= 01/08/2018 दिवस= 65 वा ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = अर्थशास्त्र [ पेपर 4 ] (दिवस-01) अभ्यास घटक= भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील आव्हाने- गिरबी, बरोजगारी व प्रादेशिक …

Read More »

Study simplified 31 july

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 31/07/2018 दिवस= 64 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-25] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< व्यापार व व्यवहारतोल,रूपयाचे अवमूल्यन, भारताचा परकीय चलनसाठा,FDI,FII,FERA,FEMA,परकीय कर्ज. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ #Study Together AJIT THORBOLE दिनांक= 31/07/2018 दिवस= 64 वा ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = मानव संसाधन विकास [ पेपर 3 ] (दिवस-12) अभ्यास घटक= ग्राहक संरक्षण – सध्या अस्तित्वात …

Read More »

Study simplified 30 july

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 30/07/2018 दिवस= 63 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-24] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< भारतातील करसंरचना,प्रकार, केंद्र राज्य कर विभागणी,चलनवाढीचे प्रकार, वित्त आयोग. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ #Study Together AJIT THORBOLE दिनांक= 30/07/2018 दिवस= 63 वा ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = मानव संसाधन विकास [ पेपर 3 ] (दिवस-11) अभ्यास घटक= आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक संघटना …

Read More »

Study simplified 29 july

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 29/07/2018 दिवस= 62 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-23] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< भारतातील करसंरचना,प्रकार, केंद्र राज्य कर विभागणी,चलनवाढीचे प्रकार, वित्त आयोग. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ #Study Together AJIT THORBOLE दिनांक= 29/07/2018 दिवस= 62 वा ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = मानव संसाधन विकास [ पेपर 3 ] (दिवस-10) अभ्यास घटक= कामगाराच्या समस्या- कामाच्या ठिकाणची …

Read More »

Study simplified 28 july

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 28/07/2018 दिवस= 61 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-22] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< RBI भारताचा भामडवली बाजार, भारताची चलन व्यवस्था, भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार व व्यापारविषयक धोरणे. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ #Study Together AJIT THORBOLE दिनांक= 28/07/2018 दिवस= 61 वा ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = मानव संसाधन विकास [ पेपर 3 ] (दिवस-09) अभ्यास घटक= …

Read More »

Study simplified 27 july

Read More »

आजचा अभ्यास Study simplified 26 july

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 26/07/2018 दिवस= 59 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-20] RBI भारताचा भामडवली बाजार, भारताची चलन व्यवस्था, भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार व व्यापारविषयक धोरणे. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = मानव संसाधन विकास [ पेपर 3 ] (दिवस-07) अभ्यास घटक= महिलाविषयक समस्या, स्त्री – पुरुष विषमता, महिलांवरील हिंसाचार, स्रीभ्रूणहत्या, महिलांचे सबलीकरण, माहिलांविषयक शासकीय धोरणे …

Read More »

Study simplified 25 July 2018

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 25/07/2018 दिवस= 58 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-19] भारतातील व्यापारी व सहकारी बॅंकिंग व्यवस्था. राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = मानव संसाधन विकास [ पेपर 3 ] (दिवस-06) अभ्यास घटक= ___________________ बालविकासाच्या समस्या, अभ्रक मर्त्यता, कुपोषण, बालकामगार, बालशिक्षण, बालकांविषयीची सरकारी धोरणे, कल्याणकारी योजना, आंतरराष्ट्रीय संस्था, स्वयंमसेवी संघटना, बालकल्याणातील लोकसहभाग. PSI मुख्य परीक्षा …

Read More »

Study simplified 24 July आजचा अभ्यास

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 24/07/2018 दिवस= 57 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-18] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< लोकसंख्या – भारत/महाराष्ट्र. जनगणना २००१ व २०११ (भारत/महाराष्ट्र) तुलनात्मक अभ्यास करणे. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

Read More »

study simplified 23 july

AJIT THORBOLE दिनांक= 23/07/2018 दिवस= 56 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-17] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< लोकसंख्या – भारत/महाराष्ट्र. जनगणना २००१ व २०११ (भारत/महाराष्ट्र) तुलनात्मक अभ्यास करणे. राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = मानव संसाधन विकास [ पेपर 3 ] (दिवस-04) अभ्यास घटक= ___________________________________ पंचायतराजचे सबलीकरण,ग्रामपंचायतीची ग्रामीण विकासातील भूमिका, ग्रामीण पाणीपुरवठा, स्वच्छता कार्यक्रम, ग्रामीण विकासात हातभार लावणाय्रा वित्तीय …

Read More »

Study simplified 22 july

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 22/07/2018 दिवस= 55 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-16] अभ्यास घटक = दारिद्रय = महाराष्ट्र / भारत. दारिद्रय निर्मलनाच्या शासनाच्या विविध योजना. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = मानव संसाधन विकास [ पेपर 3 ] (दिवस-03) अभ्यास घटक= _________ जागतिक आरोग्य संघटना- रचना,उद्दिष्टे, कार्य, आरोग्य विषयक सरकारी योजना, सरकारची धोरणे, आरोग्याशी संबंधित …

Read More »

Study together 21 july

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 21/07/2018 दिवस= 54 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-15] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< दारिद्रय = महाराष्ट्र / भारत. दारिद्रय निर्मलनाच्या शासनाच्या विविध योजना. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ #Study Together AJIT THORBOLE दिनांक= 21/07/2018 दिवस= 54 वा ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = मानव संसाधन विकास [ पेपर 3 ] (दिवस-02) अभ्यास घटक= _________________ नवीन उच्च …

Read More »

Study simplified 20 July 2018

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 20/07/2018 दिवस= 53 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-14] अभ्यास घटक = रोजगार, बेरोजगारीचे प्रकार,अर्थ, त्याची क्षेत्रे, मोजमाप (महाराष्ट्र / भारत), रोजगार निर्मितीच्या विविध योजना. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ #Study Together AJIT THORBOLE दिनांक= 20/07/2018 दिवस= 53 वा राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = मानव संसाधन विकास [ पेपर 3 ] (दिवस-01) अभ्यास घटक= _________________________________ भारतातील …

Read More »

Study simplified 19 July 2018

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 19/07/2018 दिवस= 52 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-13] अभ्यास घटक = रोजगार, बेरोजगारीचे प्रकार,अर्थ, त्याची क्षेत्रे, मोजमाप (महाराष्ट्र / भारत), रोजगार निर्मितीच्या विविध योजना. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = राज्यघटना(कायदे) [ पेपर २ ] (दिवस-31) अभ्यास घटक= भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८, अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९. …

Read More »

Study simplified 18 july

Read More »

Study simplified 17 july

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 17/07/2018 दिवस= 50 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-11] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< भारतातील आर्थिक नियोजन, पंचवार्षिक योजना १ ते १२, निती आयोग. ‘अर्थशास्त्र’ संदर्भ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< State Board इयत्ता ०९वी ते १२वी/ Ncert इयत्ता ०८ वी ते१२वी. कोणतेही एक प्रश्नांचे पुस्तक सोबत ठेवा.जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव कार. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ – दररोज किमान तीन त …

Read More »

Study simplified 16 July

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 16/07/2018 दिवस= 49 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-10] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< शाश्वत विकासाची संकल्पना, अर्थ व्याख्या आणि त्याचे विविध घटक. ‘अर्थशास्त्र’ संदर्भ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< State Board इयत्ता ०९वी ते १२वी/ Ncert इयत्ता ०८ वी ते१२वी. कोणतेही एक प्रश्नांचे पुस्तक सोबत ठेवा.जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव कार. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ – दररोज किमान तीन त चार …

Read More »

Study simplified 15 july

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 15/07/2018 दिवस= 48 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-09] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< शाश्वत विकासाची संकल्पना, अर्थ व्याख्या आणि त्याचे विविध घटक. ‘अर्थशास्त्र’ संदर्भ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< State Board इयत्ता ०९वी ते १२वी/ Ncert इयत्ता ०८ वी ते१२वी. कोणतेही एक प्रश्नांचे पुस्तक सोबत ठेवा.जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव कार. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ – दररोज किमान तीन त चार …

Read More »

Study simplified 14 july

Read More »

Simplified study 14 july

Read More »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat