Study Simplified

आजचा अभ्यास 25 आॅक्टोबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 25/10/2018दिवस= 151 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-25] राज्यघटना अभ्यास घटक= ७३ वी, ७४ वी, घटना दुरुस्ती, नगरपंचायत/परिषद, नगरपालिका महानगरपालिका, कटक मंडळ, ग्रामपंचायत प्रशासन ते राज्यस्तरी सचिव प्रशासन (महसूल व पोलीस प्रशासन) इत्यादी. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- महिला व बालकांविषयीचे कायदे (दिवस 10) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग …

Read More »

आजचा अभ्यास 24 आॅक्टोबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 24/10/2018दिवस= 150 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-24] राज्यघटना अभ्यास घटक= पंचायतराज निर्मितीची ऎतिहासिक कारणे, संविधानिक तरतूदी, राज्याची स्थापना, विविध समित्या, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हापरिषद. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- महिला व बालकांविषयीचे कायदे (दिवस 09) माहितीचा अधिकार अधिकार २००५, हुंडा प्रतिबंध कायदा १९६१,बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा …

Read More »

आजचा अभ्यास 23 आॅक्टोबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 23/10/2018दिवस= 149 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-23] राज्यघटना अभ्यास घटक= केंद्र व राज्य निवडणूक आयोग, राजकीय पक्ष, सध्याच्या निवडणूका… राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती,लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा,विधानपरिषद निवडणुका व पोटनिवडणूका. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- महिला व बालकांविषयीचे कायदे (दिवस 08) नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम १९५५, माहितीचा अधिकार अधिकार २००५, अनैतिक …

Read More »

आजचा अभ्यास 22आॅक्टोबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 22/10/2018दिवस= 148 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-22] राज्यघटना अभ्यास घटक= कनिष्ठ न्यायालय- जिल्हा सत्र/ दिवाणी, कॊटुंबिक न्यायिक प्राधिकरण, केंद्र व राज्यस्तरावरील सचिव स्तरीय पदाधिकारी,केंद्र व राज्य तसेच राज्याअंतर्गत संबध, केंद्रशासीत प्रदेश संघ व राज्य लोकसेवा आयोग, आणिबाणी. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- महिला व बालकांविषयीचे कायदे (दिवस …

Read More »

आजचा अभ्यास 21 आॅक्टोबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 21/10/2018दिवस= 147 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-21] राज्यघटना अभ्यास घटक= राज्यसभा – विधानपरिषद,सर्वोच्च न्यायालय – उच्च न्यायालय, कलम ३७०. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- महिला व बालकांविषयीचे कायदे (दिवस 06) बालविवाह प्रतिबंध कायदा २००६, महाराष्ट्र देवदासी प्रथा प्रतिबंध व नर्मूलन कायदा २००५, मातृत्व लाभासंबंधीचा कायदा १९६१, ——————————————————————- …

Read More »

आजचा अभ्यास 20 आॅक्टोबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 20/10/2018दिवस= 146 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-20] राज्यघटना अभ्यास घटक= भारताचा महान्यायवादी, राज्याचा महाधिवक्ता, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, लोकसभा – विधानसभा, कलम-३७०. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- महिला व बालकांविषयीचे कायदे (दिवस 05) हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा १९५६, विवाहित स्त्रियांच्या संपत्तीचा कायदा १९५९, स्त्रियांचे अश्लील प्रदर्शन …

Read More »

आजचा अभ्यास 19 आॅक्टोबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 19/10/2018दिवस= 145 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-19] राज्यघटना अभ्यास घटक= उपराष्ट्रपती – नायबराज्यपाल (प्रशासक), पंतप्रधान व त्याचे मंत्रिमंडळ, मुख्यमंत्री व त्याचे मंत्रिमंडळ. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- महिला व बालकांविषयीचे कायदे (दिवस 04) हिंदू विवाह कायदा १९५५, कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांचा होणारा लैंगिक छळ (प्रतिबंध) कायदा २०१३, महाराष्ट्र …

Read More »

आजचा अभ्यास 18 आॅक्टोबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 18/10/2018दिवस= 144 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-18] राज्यघटना अभ्यास घटक= राष्ट्रपती – राज्यपाल. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- महिला व बालकांविषयीचे कायदे (दिवस 03) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम १९९३, सती ( प्रतिबंध) अधिनियम १९८७, कारखानाविषयक कायदा१९४८. ——————————————————————- ❇️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब परीक्षा नियोजन 3⃣ STI …

Read More »

आजचा अभ्यास 17 आॅक्टोबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 17/10/2018दिवस= 143वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-17] राज्यघटना अभ्यास घटक= भारताची संघराज्य व्यवस्था,त्याची वैशिष्ट्ये, त्याचे मूल्यमापन, घटना दुरूस्ती पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- महिला व बालकांविषयीचे कायदे (दिवस 02) माहितीचा अधिकार अधिकार २००५, अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम १९५६, वैद्यकीय गर्भपात कायदा १९७१, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम १९९० ——————————————————————- …

Read More »

आजचा अभ्यास 16 आॅक्टोबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 16/10/2018दिवस= 142वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-16] राज्यघटना अभ्यास घटक= मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्वे, मूलभूत कर्तव्ये. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- महिला व बालकांविषयीचे कायदे (दिवस 01) नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम १९५५, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम २००५, गर्भधारणापूर्व व प्रसव पूर्व रोगनिदान तंत्रे लिंग निवडीस प्रतिबंध …

Read More »

आजचा अभ्यास 15 आॅक्टोबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 15/10/2018दिवस= 141वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-15] राज्यघटना अभ्यास घटक= मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्वे पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- बाल विकास व महिला विकास (दिवस 06) महिला व बालकांच्या विविध समस्या व उपाययोजना, कुपोषण. ——————————————————————- ❇️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब परीक्षा नियोजन 3⃣ STI मुख्य परीक्षा उजळणी (REVISION) …

Read More »

आजचा अभ्यास 14 आॅक्टोबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 14/10/2018दिवस= 140वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-14] राज्यघटना अभ्यास घटक= कटक मंडळ, ग्रामपंचायत प्रशासन ते राज्यस्तरी सचिव प्रशासन (महसूल व पोलीस प्रशासन) इत्यादी. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- बाल विकास व महिला विकास (दिवस 05) बालक कोण आहे? लसीकरण, बालकांचे आजार. ——————————————————————- ❇️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब परीक्षा …

Read More »

आजचा अभ्यास 13 आॅक्टोबर 2018

आजचा अभ्यास #Study_Simplified दिनांक= 13/10/2018 दिवस= 139वा ———————————————————– 1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-13] राज्यघटना अभ्यास घटक= ७३ वी, ७४ वी, घटना दुरुस्ती, नगरपंचायत/परिषद, नगरपालिका महानगरपालिका, पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- बाल विकास व महिला विकास (दिवस 04) बालक कोण आहे? लसीकरण, बालकांचे आजार. ——————————————————————- ❇️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब …

Read More »

आजचा अभ्यास 12 आॅक्टोबर 2018

आजचा अभ्यास #Study_Simplified दिनांक= 12/10/2018 दिवस= 138वा ———————————————————– 1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-12] राज्यघटना अभ्यास घटक= पंचायतराज निर्मितीची ऎतिहासिक कारणे, संविधानिक तरतूदी, राज्याची स्थापना, विविध समित्या, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हापरिषद. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- बाल विकास व महिला विकास (दिवस 03) शैशावस्थेतील व पूर्व बाल्यावस्थेतील सामाजिक आणि नैतिक …

Read More »

आजचा अभ्यास 11 आॅक्टोबर 2018

Read More »

आजचा अभ्यास 9 ऑक्टोबर

आजचा अभ्यास #Study_Simplified दिनांक= 09/10/2018 दिवस= 135वा ———————————————————– 1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-09] राज्यघटना अभ्यास घटक= राज्यसभा – विधानपरिषद,सर्वोच्च न्यायालय – उच्च न्यायालय, कलम ३७०. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- चालू घडामोडी (दिवस 04) सप्टेंबर २०१८ ——————————————————————- ❇️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब परीक्षा नियोजन 3⃣ STI मुख्य परीक्षा उजळणी …

Read More »

आजचा अभ्यास 8 ऑक्टोबर

आजचा अभ्यास #Study_Simplified दिनांक= 08/10/2018 दिवस= 134वा ———————————————————– 1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-08] राज्यघटना अभ्यास घटक= भारताचा महान्यायवादी, राज्याचा महाधिवक्ता, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, लोकसभा – विधानसभा, कलम-३७०. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- चालू घडामोडी (दिवस 03) सप्टेंबर २०१८ ——————————————————————- ❇️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब परीक्षा नियोजन 3⃣ STI …

Read More »

आजचा अभ्यास 6 ऑक्टोबर

आजचा अभ्यास #Study_Simplified दिनांक= 06/10/2018 दिवस= 132वा ———————————————————– 1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-06] राज्यघटना अभ्यास घटक= भारताची संघराज्य व्यवस्था,त्याची वैशिष्ट्ये, त्याचे मूल्यमापन, घटना दुरूस्ती पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- चालू घडामोडी (दिवस 01) मे व जून २०१८ ——————————————————————- ❇️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब परीक्षा नियोजन 3⃣ STI मुख्य परीक्षा …

Read More »

आजचा अभ्यास 5 ऑक्टोबर

आजचा अभ्यास #Study_Simplified दिनांक= 05/10/2018 दिवस= 131वा ———————————————————– 1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-05] राज्यघटना अभ्यास घटक= मार्गदर्शक तत्वे व मूलभूत कर्तव्ये. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- महिला व बाल विकास (दिवस 05) महाराष्ट्र शासनाची महिला व बालकांविषयीची धोरणे. ——————————————————————- ❇️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब परीक्षा नियोजन 3⃣ STI मुख्य …

Read More »

आजचा अभ्यास 4 ऑक्टोबर

आजचा अभ्यास #Study_Simplified दिनांक= 04/10/2018 दिवस= 130वा ———————————————————– 1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-04] राज्यघटना अभ्यास घटक= मूलभूत हक्क पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- महिला व बाल विकास (दिवस 04) महाराष्ट्र शासनाची महिला व बालकांविषयीची धोरणे. ——————————————————————- ❇️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब परीक्षा नियोजन 3⃣ STI मुख्य परीक्षा उजळणी (REVISION) …

Read More »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat