Study Simplified

आजचा अभ्यास 28 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास #Study_Simplified दिनांक= 28/11 /2018 दिवस= 179 वा ———————————————————– 1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-02] राज्यघटना अभ्यास घटक = भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये व प्रास्ताविका, तिचे तत्वज्ञान, प्रास्ताविकेचे महत्त्व. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-02] राज्यघटना अभ्यास घटक= भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये व प्रास्ताविका, तिचे तत्वज्ञान, प्रास्ताविकेचे महत्त्व. __________________ 3⃣जिल्हा महिला व बाल …

Read More »

आजचा अभ्यास 27 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 27/11 /2018दिवस= 178 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-01] राज्यघटना अभ्यास घटक = भारतीय घटनेची १७७३ च्या कायद्यापासून ऎतिहासिक पार्श्वभूमी, भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती प्रक्रिया पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-01] राज्यघटना अभ्यास घटक= भारतीय घटनेची १७७३ च्या कायद्यापासून ऎतिहासिक पार्श्वभूमी, भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती प्रक्रिया ______________________ 3⃣जिल्हा महिला व बाल विकास …

Read More »

26 NOVEMBER 2018 NEWSPAPER CUTTING

Read More »

आजचा अभ्यास 26 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 26/11 /2018दिवस= 177 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-15] भूगोल अभ्यास घटक= आर्थिक पाहणी= महाराष्ट्र भारत पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-15] भूगोल अभ्यास घटक= आर्थिक पाहणी= महाराष्ट्र __________________________ 3⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- सामान्य विज्ञान (दिवस 15) REVISION अभ्यास घटक= विज्ञान विषयाची विशिष्ट घटकावरील गणितीय उदाहरणांचा …

Read More »

आजचा अभ्यास 25 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 25/11 /2018दिवस= 176 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-14] भूगोल अभ्यास घटक= महाराष्ट्र, भारत, जग- वातावरणाचे घटक व वारे. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-14] भूगोल अभ्यास घटक= महाराष्ट्र- वातावरणाचे घटक व वारे. ______________________________ 3⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- सामान्य विज्ञान (दिवस 14) REVISION अभ्यास घटक= जैवविविधता, …

Read More »

आजचा अभ्यास 24 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 24/11 /2018दिवस= 175 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-13] भूगोल अभ्यास घटक= जैवविविधता= महाराष्ट्र, भारत-जैवविविधतेच्या पातळ्या – स्थानिक/ राष्ट्रीय/ जागतिक, भौगोलिक कारणे, विविध परिषदा, सध्याचे झालेले बदल व त्याचे परिणाम इत्यादी. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-13] भूगोल अभ्यास घटक= जैवविविधता= महाराष्ट्र-जैवविविधतेच्या पातळ्या – स्थानिक/भौगोलिक कारणे, विविध परिषदा, सध्याचे झालेले …

Read More »

आजचा अभ्यास 23 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 23/11 /2018दिवस= 174 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-12] भूगोल अभ्यास घटक= आर्थिक पाहणी= महाराष्ट्र, भारत-महाराष्ट्र/ भारत लोकसंख्या, महाराष्ट्र/ भारत तुलनात्मक माहिती, कृषी, सिंचन, फलोत्पादन, पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-12] भूगोल अभ्यास घटक= आर्थिक पाहणी= महाराष्ट्र-महाराष्ट्र/ भारत लोकसंख्या, महाराष्ट्र/ भारत तुलनात्मक माहिती, कृषी, सिंचन, फलोत्पादन, __ 3⃣जिल्हा महिला व …

Read More »

आजचा अभ्यास 22 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 22/11 /2018दिवस= 173 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-11] भूगोल अभ्यास घटक= पर्यटन=महाराष्ट्र संतस्थळे,किल्ले, लेण्या, महत्त्वाची शहरे, अष्टविनायक, जोर्तिलिंग, साडेतीन पिठे, चार धाम, समुद्र किनारे(Impबिच), पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-11] भूगोल अभ्यास घटक= पर्यटन=महाराष्ट्र संतस्थळे,किल्ले, लेण्या, महत्त्वाची शहरे, अष्टविनायक, जोर्तिलिंग, साडेतीन पिठे, चार धाम, समुद्र किनारे(Impबिच), __ 3⃣जिल्हा महिला …

Read More »

आजचा अभ्यास 21 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 21/11 /2018दिवस= 172 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-10] भूगोल अभ्यास घटक= पर्यटन=महाराष्ट्र, भारतऎतिहासिक, सांस्कृतिक, वारसास्थळे(नवीन सह),थंड हवामान ठिकाण पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-10] भूगोल अभ्यास घटक= पर्यटन=महाराष्ट्रऎतिहासिक, सांस्कृतिक, वारसास्थळे(नवीन सह),थंड हवामान ठिकाण __ 3⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- सामान्य विज्ञान (दिवस 10) REVISION अभ्यास घटक= …

Read More »

आजचा अभ्यास 20 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 20/11 /2018दिवस= 171 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-09] भूगोल अभ्यास घटक= लोकसंख्या= महाराष्ट्र, भारत२००१ & २०११ जणगणनेनुसार, सर्व जिल्हे, राज्य, स्थलांतर व त्याचे प्रकार, सर्व आदिवासी क्षेत्रे व जमातीइत्यादी. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-09] भूगोल अभ्यास घटक= लोकसंख्या= महाराष्ट्र, भारत२००१ & २०११ जणगणनेनुसार, सर्व जिल्हे, राज्य, स्थलांतर व …

Read More »

आजचा अभ्यास 19 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 19/11 /2018दिवस= 170 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-08] भूगोल अभ्यास घटक= कृषी उत्पन्न (क्षेत्रानुसार) , महत्त्वाची पिके, कृषी संलग्न सर्व व्यवसाय. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-08] भूगोल अभ्यास घटक= कृषी उत्पन्न (क्षेत्रानुसार) , महत्त्वाची पिके, कृषी संलग्न सर्व व्यवसाय. __________ 3⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- …

Read More »

आजचा अभ्यास 19 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 19/11 /2018दिवस= 170 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-08] भूगोल अभ्यास घटक= कृषी उत्पन्न (क्षेत्रानुसार) , महत्त्वाची पिके, कृषी संलग्न सर्व व्यवसाय. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-08] भूगोल अभ्यास घटक= कृषी उत्पन्न (क्षेत्रानुसार) , महत्त्वाची पिके, कृषी संलग्न सर्व व्यवसाय. __________ 3⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- …

Read More »

आजचा अभ्यास 19 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 19/11 /2018दिवस= 170 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-08] भूगोल अभ्यास घटक= कृषी उत्पन्न (क्षेत्रानुसार) , महत्त्वाची पिके, कृषी संलग्न सर्व व्यवसाय. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-08] भूगोल अभ्यास घटक= कृषी उत्पन्न (क्षेत्रानुसार) , महत्त्वाची पिके, कृषी संलग्न सर्व व्यवसाय. __________ 3⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- …

Read More »

आजचा अभ्यास 18 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 18/11 /2018दिवस= 169 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-07] भूगोल अभ्यास घटक= मृदेचे विविध प्रकार, प्रदेश, त्यातील पिके, क्रमाने क्षेत्रफळ. कृषी हंगाम (ऋतूनुसार), क्षेत्रानुसार पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-07] भूगोल अभ्यास घटक= मृदेचे विविध प्रकार, प्रदेश, त्यातील पिके, क्रमाने क्षेत्रफळ. कृषी हंगाम (ऋतूनुसार), क्षेत्रानुसार ______________ 3⃣जिल्हा महिला व बाल …

Read More »

आजचा अभ्यास 17 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 17/11 /2018दिवस= 168 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-06] भूगोल अभ्यास घटक= खडकांचे प्रकार, ऊर्जा व खनिजाचे सर्व प्रकार, सर्व खनिजे व ऊर्जा निर्मिती केंद्रे,(जिल्हा व राज्य क्षमतेनुसार फरक व क्रम), ठिकाणे. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-06] भूगोल अभ्यास घटक= खडकांचे प्रकार, ऊर्जा व खनिजाचे सर्व प्रकार, सर्व खनिजे …

Read More »

आजचा अभ्यास 16 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 16/11 /2018दिवस= 167 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-05] भूगोल अभ्यास घटक= वनसंपत्ती/प्राणीसंपत्ती= महाराष्ट्र, भारत,जग वनांचे फायदे- तोटे, वनांचे वर्गिकरण, राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्य(Mh/Ind),वन क्षेत्रनिहाय पशू प्रजाती. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-05] भूगोल अभ्यास घटक= वनसंपत्ती/प्राणीसंपत्ती= महाराष्ट्र- वनांचे फायदे- तोटे, वनांचे वर्गिकरण, राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्य(Mh),वन क्षेत्रनिहाय पशू प्रजाती. __________________ 3⃣जिल्हा …

Read More »

आजचा अभ्यास 15 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 15/11 /2018दिवस= 166 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-04] भूगोल अभ्यास घटक= वनसंपत्ती/प्राणीसंपत्ती= भारत,जग-वनांचे विविध प्रकार, प्रदेश, वास्तव्यास असलेले प्राणी, त्यातील मानवी जमाती, पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-04] भूगोल अभ्यास घटक= वनसंपत्ती/प्राणीसंपत्ती= महाराष्ट्र-वनांचे विविध प्रकार, प्रदेश, वास्तव्यास असलेले प्राणी, त्यातील मानवी जमाती, __________________________ 3⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी …

Read More »

आजचा अभ्यास 15 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 15/11 /2018दिवस= 166 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-04] भूगोल अभ्यास घटक= वनसंपत्ती/प्राणीसंपत्ती= भारत,जग-वनांचे विविध प्रकार, प्रदेश, वास्तव्यास असलेले प्राणी, त्यातील मानवी जमाती, पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-04] भूगोल अभ्यास घटक= वनसंपत्ती/प्राणीसंपत्ती= महाराष्ट्र-वनांचे विविध प्रकार, प्रदेश, वास्तव्यास असलेले प्राणी, त्यातील मानवी जमाती, __________________________ 3⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी …

Read More »

आजचा अभ्यास 15 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 15/11 /2018दिवस= 166 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-04] भूगोल अभ्यास घटक= वनसंपत्ती/प्राणीसंपत्ती= भारत,जग-वनांचे विविध प्रकार, प्रदेश, वास्तव्यास असलेले प्राणी, त्यातील मानवी जमाती, पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-04] भूगोल अभ्यास घटक= वनसंपत्ती/प्राणीसंपत्ती= महाराष्ट्र-वनांचे विविध प्रकार, प्रदेश, वास्तव्यास असलेले प्राणी, त्यातील मानवी जमाती, __________________________ 3⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी …

Read More »

आजचा अभ्यास 14 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 14/11 /2018दिवस= 165 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-03] भूगोल अभ्यास घटक= हवामान/ हवामानशास्त्र=महाराष्ट्र, भारत,जग-मान्सून, वाय्राचे प्रकार, आद्रता,तापमान,जेटस्ट्रीम, आक्टोबर हिट, डॅा.त्रिवार्थ व कोपेन हवामान विभाग रचना, नै-ई मोसमी वारे, परतीचा मान्सून, पर्जन्य प्रकार, विभाग. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-03] भूगोल अभ्यास घटक= हवामान/ हवामानशास्त्र= महाराष्ट्र- मान्सून, वाय्राचे प्रकार, आद्रता,तापमान,जेटस्ट्रीम, …

Read More »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat