Study Simplified

preposition टेस्ट (megabharti test)

मेगाभरती सिम्पलीफाईड —👉Shop101.com/simplifiedbooks  राज्यसेवा पुस्तक सूची 2019👉https://goo.gl/b1XVx2 दुय्यम सेवा गट ब पुस्तकसूची 2019👉https://goo.gl/RZrKno राज्यसेवा अभ्यास नियोजन 2019👉https://goo.gl/DxDcUW चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km Loading… मेगाभरती सिम्पलीफाईड —👉Shop101.com/simplifiedbooks 

Read More »

आजचा अभ्यास 13 डिसेंबर 2018

आजचा अभ्यास #Study_Simplified दिनांक= 13/12 /2018 दिवस= 194 वा ———————————————————– राज्यसेवा पुस्तक सूची👉https://goo.gl/b1XVx2 दुय्यम सेवा गट ब पुस्तकसूची👉https://goo.gl/RZrKno राज्यसेवा अभ्यास नियोजन👉https://goo.gl/DxDcUW चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km ———————————————————– 1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= पर्यावरण [दिवस-02] पर्यावरण अभ्यास घटक = जैवविविधता संकल्पना, महत्व,ह्रास, परिसंस्थांची अवनती, भारतातील जैवविविधता वितरण, वन्यजीव संवर्धन, महारष्ट्रातील व भारतातील वन्यजीव, वन संसाधने. वनस्पती विरणास प्रभावित करणारे घटक. …

Read More »

आजचा अभ्यास 12 डिसेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 12/12 /2018दिवस= 193 वा ———————————————————–राज्यसेवा पुस्तक सूची👉https://goo.gl/b1XVx2 दुय्यम सेवा गट ब पुस्तकसूची👉https://goo.gl/RZrKno राज्यसेवा अभ्यास नियोजन👉https://goo.gl/DxDcUW चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= पर्यावरण [दिवस-01] पर्यावरण अभ्यास घटक = परिस्थितिकी व्यवस्था, परिस्थितिकी विज्ञान, जीवावरणपरिस्थितिकी अनुक्रमण, भूस्थित परिसंस्था, जलिय परिसंस्था.जैवविविधता संकल्पना, महत्व,ह्रास, परिसंस्थांची अवनती, भारतातील जैवविविधता वितरण. पुस्तक कोणते वापराल👉 https://goo.gl/1SQFRD NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा …

Read More »

Megabharti simplified test 1–Noun and Pronoun

#implinks राज्यसेवा पुस्तक सूची 2019👉https://goo.gl/b1XVx2 दुय्यम सेवा गट ब पुस्तकसूची 2019👉https://goo.gl/RZrKno राज्यसेवा अभ्यास नियोजन 2019👉https://goo.gl/DxDcUW चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km Megabharti Test–1 English test Noun and Pronoun All the best Loading…

Read More »

Simplified rajyaseva test -2 rajyaghatna

#implinks राज्यसेवा पुस्तक सूची 2019👉https://goo.gl/b1XVx2 दुय्यम सेवा गट ब पुस्तकसूची 2019👉https://goo.gl/RZrKno राज्यसेवा अभ्यास नियोजन 2019👉https://goo.gl/DxDcUWhttps://goo.gl/DxDcUW चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km

Read More »

आजचा अभ्यास 11 डिसेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 11/12 /2018दिवस= 192 वा ———————————————————–राज्यसेवा पुस्तक सूची👉https://goo.gl/b1XVx2 दुय्यम सेवा गट ब पुस्तकसूची👉https://goo.gl/RZrKno राज्यसेवा अभ्यास नियोजन👉https://goo.gl/DxDcUW चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-15] राज्यघटना अभ्यास घटक = ७३ वी, ७४ वी, घटना दुरुस्ती, नगरपंचायत/परिषद, नगरपालिका महानगरपालिका,कटक मंडळ, ग्रामपंचायत प्रशासन ते राज्यस्तरी सचिव प्रशासन (महसूल व पोलीस प्रशासन) इत्यादी. ✅दररोज किमान 03 तास CSAT चा …

Read More »

आजचा अभ्यास 10 डिसेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 10/12 /2018दिवस= 191 वा ———————————————————–राज्यसेवा पुस्तक सूची👉https://goo.gl/b1XVx2 दुय्यम सेवा गट ब पुस्तकसूची👉https://goo.gl/RZrKno राज्यसेवा अभ्यास नियोजन👉https://goo.gl/DxDcUW चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-14] राज्यघटना अभ्यास घटक = पंचायतराज निर्मितीची ऎतिहासिक कारणे, संविधानिक तरतूदी, राज्याची स्थापना, विविध समित्या, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हापरिषद. पुस्तक कोणते वापराल👉 https://www.shop101.com/SimplifiedBooks/bhartachi-rajyaghatana-prashasan/5365354205?1eqi6r NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना …

Read More »

आजचा अभ्यास 09 डिसेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 09/12 /2018दिवस= 190 वा ———————————————————–राज्यसेवा पुस्तक सूची👉https://goo.gl/b1XVx2 दुय्यम सेवा गट ब पुस्तकसूची👉https://goo.gl/RZrKno राज्यसेवा अभ्यास नियोजन👉https://goo.gl/DxDcUW चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-13] राज्यघटना अभ्यास घटक = केंद्र व राज्य तसेच राज्याअंतर्गत संबध, केंद्रशासीत प्रदेश संघ व राज्य लोकसेवा आयोग, आणिबाणी.केंद्र व राज्य निवडणूक आयोग, राजकीय पक्ष, सध्याच्या निवडणूका… राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती,लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा,विधानपरिषद निवडणुका …

Read More »

आजचा अभ्यास 08 डिसेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 08/12 /2018दिवस= 189 वा ———————————————————–राज्यसेवा पुस्तक सूची👉https://goo.gl/b1XVx2 दुय्यम सेवा गट ब पुस्तकसूची👉https://goo.gl/RZrKno राज्यसेवा अभ्यास नियोजन👉https://goo.gl/DxDcUW चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-12] राज्यघटना अभ्यास घटक = राज्यसभा – विधानपरिषद,सर्वोच्च न्यायालय – उच्च न्यायालय, कलम ३७०.कनिष्ठ न्यायालय- जिल्हा सत्र/ दिवाणी, कॊटुंबिक न्यायिक प्राधिकरण, केंद्र व राज्यस्तरावरील सचिव स्तरीय पदाधिकारी. पुस्तक कोणते वापराल👉 https://www.shop101.com/SimplifiedBooks/bhartachi-rajyaghatana-prashasan/5365354205?1eqi6r NCERT …

Read More »

आजचा अभ्यास 07 डिसेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 07/12 /2018दिवस= 188 वा ———————————————————–राज्यसेवा पुस्तक सूची👉https://goo.gl/b1XVx2 दुय्यम सेवा गट ब पुस्तकसूची👉https://goo.gl/RZrKno राज्यसेवा अभ्यास नियोजन👉https://goo.gl/DxDcUW चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-11] राज्यघटना अभ्यास घटक = भारताचा महान्यायवादी, राज्याचा महाधिवक्ता, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, लोकसभा – विधानसभा, कलम-३७०. पुस्तक कोणते वापराल👉 https://www.shop101.com/SimplifiedBooks/bhartachi-rajyaghatana-prashasan/5365354205?1eqi6r NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-11] भारताचा …

Read More »

आजचा अभ्यास 06 डिसेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 06/12 /2018दिवस= 187 वा ———————————————————–राज्यसेवा पुस्तक सूची👉https://goo.gl/b1XVx2 चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-10] राज्यघटना अभ्यास घटक = उपराष्ट्रपती – नायबराज्यपाल (प्रशासक), पंतप्रधान व त्याचे मंत्रिमंडळ, मुख्यमंत्री व त्याचे मंत्रिमंडळ. पुस्तक कोणते वापराल👉 https://www.shop101.com/SimplifiedBooks/bhartachi-rajyaghatana-prashasan/5365354205?1eqi6r NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-10] राज्यघटना अभ्यास घटक= उपराष्ट्रपती – नायबराज्यपाल (प्रशासक), पंतप्रधान व …

Read More »

आजचा अभ्यास 06 डिसेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 06/12 /2018दिवस= 187 वा ———————————————————–राज्यसेवा पुस्तक सूची👉https://goo.gl/b1XVx2 चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-10] राज्यघटना अभ्यास घटक = उपराष्ट्रपती – नायबराज्यपाल (प्रशासक), पंतप्रधान व त्याचे मंत्रिमंडळ, मुख्यमंत्री व त्याचे मंत्रिमंडळ. पुस्तक कोणते वापराल👉 https://www.shop101.com/SimplifiedBooks/bhartachi-rajyaghatana-prashasan/5365354205?1eqi6r NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-10] राज्यघटना अभ्यास घटक= उपराष्ट्रपती – नायबराज्यपाल (प्रशासक), पंतप्रधान व …

Read More »

आजचा अभ्यास 05 डिसेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 05/12 /2018दिवस= 186 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-09] राज्यघटना अभ्यास घटक = राष्ट्रपती – राज्यपाल. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-09] राज्यघटना अभ्यास घटक= राष्ट्रपती – राज्यपाल. ___________________________ 3⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- समाजकार्य (दिवस 09) REVISION अभ्यास घटक= भारतातील विशेषतः महाराष्ट्रातील समाजसुधारक व त्यांचे कार्य …

Read More »

आजचा अभ्यास 05 डिसेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 05/12 /2018दिवस= 186 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-09] राज्यघटना अभ्यास घटक = राष्ट्रपती – राज्यपाल. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-09] राज्यघटना अभ्यास घटक= राष्ट्रपती – राज्यपाल. ___________________________ 3⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- समाजकार्य (दिवस 09) REVISION अभ्यास घटक= भारतातील विशेषतः महाराष्ट्रातील समाजसुधारक व त्यांचे कार्य …

Read More »

आजचा अभ्यास 04 डिसेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 04/12 /2018दिवस= 185 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-08] राज्यघटना अभ्यास घटक = भारताची संघराज्य व्यवस्था,त्याची वैशिष्ट्ये, त्याचे मूल्यमापन.घटना दुरूस्ती पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-08] राज्यघटना अभ्यास घटक= भारताची संघराज्य व्यवस्था,त्याची वैशिष्ट्ये, त्याचे मूल्यमापन.घटना दुरूस्ती _______________________________ 3⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- समाजकार्य (दिवस 08) REVISION अभ्यास …

Read More »

आजचा अभ्यास 03 डिसेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 03/12 /2018दिवस= 184 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-07] राज्यघटना अभ्यास घटक = मूलभूत कर्तव्ये. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-07] राज्यघटना अभ्यास घटक= मूलभूत कर्तव्ये. ___________________________________ 3⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- समाजकार्य (दिवस 07) REVISION अभ्यास घटक= समाजकार्याचा इतिहास, समाजकार्याचे तत्वज्ञान.समाजकार्याची तत्त्वे, पद्धती याविषयीची माहिती अभ्यासणे. …

Read More »

आजचा अभ्यास 02 डिसेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 02/12 /2018दिवस= 183 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-06] राज्यघटना अभ्यास घटक = मार्गदर्शक तत्वे पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-06] राज्यघटना अभ्यास घटक= मार्गदर्शक तत्वे __ 3⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- समाजकार्य (दिवस 05) REVISION अभ्यास घटक= व्यावसायिक समाजकार्य, समाजकार्याच्या संशोधन पद्धती. ——————————————————————— 📚सर्व परीक्षा पुस्तकसूची📚 …

Read More »

आजचा अभ्यास 01 डिसेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 01/12 /2018दिवस= 182 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-05] राज्यघटना अभ्यास घटक = मूलभूत हक्क पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-05] राज्यघटना अभ्यास घटक= मूलभूत हक्क ______ 3⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- समाजशास्त्र (दिवस 05) REVISION अभ्यास घटक= सामाज व्यवस्था, संस्कृती, सामाजिकरण. ——————————————————————— 📚सर्व परीक्षा पुस्तकसूची📚 https://www.mpscsimplified.com/category/mpsc-exam-book-list/#.W138NdIzYdV …

Read More »

आजचा अभ्यास 30 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 30/11 /2018दिवस= 181 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-04] राज्यघटना अभ्यास घटक = भारतीय व परकीय नागरिक यातील फरक, नागरिकांबाबतच्या घटनात्मक तरतुदी, भारतीय व परकीय नागरिक यांचे विशेषाधिकार,NRI,PIO,PIO Card आणि OCI यातील फरक. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-04] राज्यघटना अभ्यास घटक= भारतीय व परकीय नागरिक यातील फरक, नागरिकांबाबतच्या घटनात्मक …

Read More »

आजचा अभ्यास 29 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 29/11 /2018दिवस= 180 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-03] राज्यघटना अभ्यास घटक = संघराज्याची नावे व राज्यक्षेत्रे, नवीन राज्यनिर्मिती प्रक्रिया, भारतातील राज्यांची निर्माती. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-03] राज्यघटना अभ्यास घटक= संघराज्याची नावे व राज्यक्षेत्रे, नवीन राज्यनिर्मिती प्रक्रिया, भारतातील राज्यांची निर्माती. __________________ 3⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) …

Read More »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat