Study Simplified

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 12/07/2018 दिवस= 45 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-06] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या संकल्पना, सध्याच्या चालू किंमती व स्थिर किंमती, राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या विविध शृंखला व हरित GDP. ‘अर्थशास्त्र’ संदर्भ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< State Board इयत्ता ०९वी ते १२वी/ Ncert इयत्ता ०८ वी ते१२वी. कोणतेही एक प्रश्नांचे पुस्तक सोबत ठेवा.जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव …

Read More »

Study Simplified 11 july

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 11/07/2018 दिवस= 44 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-05] अभ्यास घटक =राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या संकल्पना, सध्याच्या चालू किंमती व स्थिर किंमती, राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या विविध शृंखला व हरित GDP. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ‘अर्थशास्त्र’ संदर्भ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< State Board इयत्ता ०९वी ते १२वी/ Ncert इयत्ता ०८ वी ते१२वी. – दररोज किमान तीन त चार तास CSAT चा सराव …

Read More »

Study simplified 10 july

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 10/07/2018 दिवस= 43 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-04] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< भारताचे जागतिक अर्थव्यवस्थेमधील स्थान व महत्त्व, भारताचा GDP त्याचे क्षेत्रीय घटक ‘अर्थशास्त्र’ संदर्भ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< State Board इयत्ता ०९वी ते १२वी/ Ncert इयत्ता ०८ वी ते१२वी. कोणतेही एक प्रश्नांचे पुस्तक सोबत ठेवा.जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव कार. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ – दररोज किमान तीन …

Read More »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat