Study Simplified

आजचा अभ्यास 10 ऑगस्ट

Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 10/08/2018 दिवस= 74 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-35] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< पायाभूत सुविधांचा विकास= विमान,जहाज,बंदरे वाहतूक, रेल्वे,रस्ते,गृहनिर्माण, पाणीपुरवठा. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ Study Together AJIT THORBOLE दिनांक= 10/08/2018 दिवस= 74 वा ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- सामान्य विज्ञान (दिवस 05) जैवविविधता, जैवतंत्रज्ञान. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = अर्थशास्त्र …

Read More »

आजचा अभ्यास 9 ऑगस्ट 2018

Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 09/08/2018 दिवस= 73 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-34] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< पायाभूत सुविधांचा विकास= विमान,जहाज,बंदरे वाहतूक, रेल्वे,रस्ते,गृहनिर्माण, पाणीपुरवठा. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ Study Together AJIT THORBOLE दिनांक= 09/08/2018 दिवस= 73 वा ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- सामान्य विज्ञान (दिवस 04) उती व उतींचे प्रकार, पोषण. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ …

Read More »

आजचा अभ्यास 8 ऑगस्ट

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 08/08/2018 दिवस= 72 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-33] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< सेवा क्षेत्र. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ #Study Together AJIT THORBOLE दिनांक= 08/08/2018 दिवस= 72 वा ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- सामान्य विज्ञान (दिवस 03) मानवातील समन्वय,पेशी सजीवांचे एकक. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = अर्थशास्त्र [ पेपर 4 …

Read More »

आजचा अभ्यास 7 ऑगस्ट

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 07/08/2018 दिवस= 71 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-32] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< महाराष्ट्राची औद्योगिक धोरणे, राज्यातील गुंतवणूक, क्षेत्र,SEZ, मेक इन इंडिया/महाराष्ट्र. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ #Study Together AJIT THORBOLE दिनांक= 07/08/2018 दिवस= 71 वा ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- सामान्य विज्ञान (दिवस 02) ऊत्सर्जन संस्था, पचनसंस्था, प्रजनन संस्था ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ राज्यसेवा मुख्य …

Read More »

आजचा अभ्यास 6 ऑगस्ट

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 06/08/2018 दिवस= 70 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-31] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< महाराष्ट्राची औद्योगिक धोरणे, राज्यातील गुंतवणूक, क्षेत्र,SEZ, मेक इन इंडिया/महाराष्ट्र. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ #Study Together AJIT THORBOLE दिनांक= 06/08/2018 दिवस= 70 वा ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- सामान्य विज्ञान (दिवस 01) १) श्वसन संस्था, रक्ताभिसरण संस्था. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ राज्यसेवा मुख्य …

Read More »

आजचा अभ्यास 5 ऑगस्ट

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 05/08/2018 दिवस= 69 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-30] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< महाराष्ट्र / भारत उद्योग, उद्योगांचे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व, औद्योगिक निर्देशांक,उद्योग वर्गीकरण, सूक्ष्म,लघू,मध्यम उद्योग उपक्रम क्षेत्रे. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ #Study Together AJIT THORBOLE दिनांक= 05/08/2018 दिवस= 69 वा ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = अर्थशास्त्र [ पेपर 4 ] (दिवस-05) अभ्यास घटक= …

Read More »

आजचा अभ्यास study simplified 4 aug

Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 04/08/2018 दिवस= 64 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-29] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< महाराष्ट्र / भारत उद्योग, उद्योगांचे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व, औद्योगिक निर्देशांक,उद्योग वर्गीकरण, सूक्ष्म,लघू,मध्यम उद्योग उपक्रम क्षेत्रे. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ Study Together AJIT THORBOLE दिनांक= 04/08/2018 दिवस= 68 वा ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = अर्थशास्त्र पेपर 4 अभ्यास घटक= सहकार- सहकाराची संकल्पना,अर्थ,समुदिष्ट,जुनी …

Read More »

आजचा अभ्या 3 ऑगस्ट

Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 03/08/2018 दिवस= 67 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-28] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< भारतीय अर्थव्यवस्थेत कृषीचे महत्त्व, गरज. सर्व क्रांती, कृषी विकासाच्या योजना,जलसिंचन सुविधा, अन्नधान्य उत्पादन. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ Study Together AJIT THORBOLE दिनांक= 03/08/2018 दिवस= 67 वा ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = अर्थशास्त्र पेपर 4 अभ्यास घटक= उद्योग गरजा- आर्थिक व सामाजिक …

Read More »

Study Simplified 2 August

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 02/08/2018 दिवस= 66 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-27] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< व्यापार व व्यवहारतोल,रूपयाचे अवमूल्यन, भारताचा परकीय चलनसाठा,FDI,FII,FERA,FEMA,परकीय कर्ज. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ #Study Together AJIT THORBOLE दिनांक= 02/08/2018 दिवस= 66 वा ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = अर्थशास्त्र [ पेपर 4 ] (दिवस-02) अभ्यास घटक= गरजा व महत्त्व, ऊर्जा ,पाणीपुरवठा व स्वच्छता, …

Read More »

आजचा अभ्यास Study simplified 1 august

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 01/08/2018 दिवस= 65 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-26] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< व्यापार व व्यवहारतोल,रूपयाचे अवमूल्यन, भारताचा परकीय चलनसाठा,FDI,FII,FERA,FEMA,परकीय कर्ज. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ #Study Together AJIT THORBOLE दिनांक= 01/08/2018 दिवस= 65 वा ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = अर्थशास्त्र [ पेपर 4 ] (दिवस-01) अभ्यास घटक= भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील आव्हाने- गिरबी, बरोजगारी व प्रादेशिक …

Read More »

Study simplified 31 july

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 31/07/2018 दिवस= 64 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-25] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< व्यापार व व्यवहारतोल,रूपयाचे अवमूल्यन, भारताचा परकीय चलनसाठा,FDI,FII,FERA,FEMA,परकीय कर्ज. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ #Study Together AJIT THORBOLE दिनांक= 31/07/2018 दिवस= 64 वा ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = मानव संसाधन विकास [ पेपर 3 ] (दिवस-12) अभ्यास घटक= ग्राहक संरक्षण – सध्या अस्तित्वात …

Read More »

Study simplified 30 july

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 30/07/2018 दिवस= 63 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-24] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< भारतातील करसंरचना,प्रकार, केंद्र राज्य कर विभागणी,चलनवाढीचे प्रकार, वित्त आयोग. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ #Study Together AJIT THORBOLE दिनांक= 30/07/2018 दिवस= 63 वा ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = मानव संसाधन विकास [ पेपर 3 ] (दिवस-11) अभ्यास घटक= आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक संघटना …

Read More »

Study simplified 29 july

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 29/07/2018 दिवस= 62 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-23] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< भारतातील करसंरचना,प्रकार, केंद्र राज्य कर विभागणी,चलनवाढीचे प्रकार, वित्त आयोग. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ #Study Together AJIT THORBOLE दिनांक= 29/07/2018 दिवस= 62 वा ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = मानव संसाधन विकास [ पेपर 3 ] (दिवस-10) अभ्यास घटक= कामगाराच्या समस्या- कामाच्या ठिकाणची …

Read More »

Study simplified 28 july

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 28/07/2018 दिवस= 61 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-22] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< RBI भारताचा भामडवली बाजार, भारताची चलन व्यवस्था, भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार व व्यापारविषयक धोरणे. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ #Study Together AJIT THORBOLE दिनांक= 28/07/2018 दिवस= 61 वा ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = मानव संसाधन विकास [ पेपर 3 ] (दिवस-09) अभ्यास घटक= …

Read More »

Study simplified 27 july

Read More »

आजचा अभ्यास Study simplified 26 july

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 26/07/2018 दिवस= 59 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-20] RBI भारताचा भामडवली बाजार, भारताची चलन व्यवस्था, भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार व व्यापारविषयक धोरणे. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = मानव संसाधन विकास [ पेपर 3 ] (दिवस-07) अभ्यास घटक= महिलाविषयक समस्या, स्त्री – पुरुष विषमता, महिलांवरील हिंसाचार, स्रीभ्रूणहत्या, महिलांचे सबलीकरण, माहिलांविषयक शासकीय धोरणे …

Read More »

Study simplified 25 July 2018

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 25/07/2018 दिवस= 58 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-19] भारतातील व्यापारी व सहकारी बॅंकिंग व्यवस्था. राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = मानव संसाधन विकास [ पेपर 3 ] (दिवस-06) अभ्यास घटक= ___________________ बालविकासाच्या समस्या, अभ्रक मर्त्यता, कुपोषण, बालकामगार, बालशिक्षण, बालकांविषयीची सरकारी धोरणे, कल्याणकारी योजना, आंतरराष्ट्रीय संस्था, स्वयंमसेवी संघटना, बालकल्याणातील लोकसहभाग. PSI मुख्य परीक्षा …

Read More »

Study simplified 24 July आजचा अभ्यास

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 24/07/2018 दिवस= 57 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-18] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< लोकसंख्या – भारत/महाराष्ट्र. जनगणना २००१ व २०११ (भारत/महाराष्ट्र) तुलनात्मक अभ्यास करणे. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

Read More »

study simplified 23 july

AJIT THORBOLE दिनांक= 23/07/2018 दिवस= 56 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-17] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< लोकसंख्या – भारत/महाराष्ट्र. जनगणना २००१ व २०११ (भारत/महाराष्ट्र) तुलनात्मक अभ्यास करणे. राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = मानव संसाधन विकास [ पेपर 3 ] (दिवस-04) अभ्यास घटक= ___________________________________ पंचायतराजचे सबलीकरण,ग्रामपंचायतीची ग्रामीण विकासातील भूमिका, ग्रामीण पाणीपुरवठा, स्वच्छता कार्यक्रम, ग्रामीण विकासात हातभार लावणाय्रा वित्तीय …

Read More »

Study simplified 22 july

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 22/07/2018 दिवस= 55 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-16] अभ्यास घटक = दारिद्रय = महाराष्ट्र / भारत. दारिद्रय निर्मलनाच्या शासनाच्या विविध योजना. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = मानव संसाधन विकास [ पेपर 3 ] (दिवस-03) अभ्यास घटक= _________ जागतिक आरोग्य संघटना- रचना,उद्दिष्टे, कार्य, आरोग्य विषयक सरकारी योजना, सरकारची धोरणे, आरोग्याशी संबंधित …

Read More »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat