simplified story

Simplified story संघर्ष

Simplified_story संघर्ष एका गावात एक शेतकरी देवावर खूप नाराज झाला. नाराजीचे कारणही तसेच होते कारण कधी पाऊस जास्‍त पडत असे तर कधी पूर्ण दुष्‍काळ, कधी ऊन जास्‍त तर कधी ढगाळ वातावरण, कधी गारा पडून पीकाचे नुकसान होई तर कधी वा-याने उभे पीक आडवे होत असे. एक दिवस वैतागून त्‍याने देवाला साद घातली व देवास सांगितले,”तुम्‍ही सर्वव्‍यापी प्रभू परमेश्‍वर असाल इतर …

Read More »

Simplified Story स्वतःचे मूल्यमापन

#Simplified_story एक छोटा मुलगा टेलिफोन बूथ वरून एक कॉल करतो, तेथील दुकानदार त्याचे फोनवरील बोलणे ऐकत असतो, मुलगा :- ताई, तुमच्या घरासमोरील गवत कापायचे काम मला द्याल का ?फोनवरील ताई :- माझ्याकडे गवत कापणारा आहे.मुलगा :- मी त्याच्या पेक्षा कमी पैशात गवत कापून देईन, मला काम द्याना.फोनवरील ताई :- पण मी त्याच्या कामावर समाधानी आहे.मुलगा :- ताई, मी गवत कापण्याबरोबर …

Read More »

Simplified story आई, मला पंख आहेत, पण…!

Read More »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat