परीक्षेचे अभ्यासक्रम

सहायक मोटार वाहन निरीक्षक अभ्यासक्रम /Assistant Motor Vehicle Inspector syllabus

सहायक मोटार वाहन निरीक्षक अभ्यासक्रम /Assistant Motor Vehicle Inspector syllabus   “]

Read More »

महाराष्ट्र कॄषि सेवा गट अ व ब – अभ्यासक्रम/Maharashtra Agriculture services Gr A and B -Syllabus

महाराष्ट्र कॄषि सेवा गट अ व ब – अभ्यासक्रम/Maharashtra Agriculture services Gr A and B -Syllabus

Read More »

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) संयुक्त (पुर्व) व (मुख्य) परीक्षा अभ्यासक्रम/Maharashtra Subordinate Service, Gr.B (Non-Gazetted) Combined (Pre) & (Main)Exam

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) संयुक्त (पुर्व) व (मुख्य) परीक्षा अभ्यासक्रम/Maharashtra Subordinate Service, Gr.B (Non-Gazetted) Combined (Pre) & (Main)Exam

Read More »

महाराष्ट्र गट-क सेवा (पूर्व व मुख्य) परीक्षा अभ्यासक्रम /Maharashtra Group C Exam Syllabus

महाराष्ट्र गट-क सेवा (पूर्व व मुख्य) परीक्षा अभ्यासक्रम /Maharashtra Group C Exam Syllabus

Read More »

विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी गट अ अभ्यासक्रम Special District Social Welfare Officer, Gr-A.

विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी गट अ अभ्यासक्रम Special District Social Welfare Officer, Gr-A.

Read More »

Food Safety Officer, Food and Drug Administration, Group -B syllabus

Food Safety Officer, Food and Drug Administration, Group -B syllabus “]

Read More »

महिला बालविकास अधिकारी गट अ अभ्यासक्रम Child Development Project Officer and others, Gr-A

महिला बालविकास अधिकारी गट अ अभ्यासक्रम Child Development Project Officer and others, Gr-A

Read More »

सहायक कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार सेवा, गट-अ./Assistant Commissioner of Labour, Maharashtra Labour Services, Gr.-A. syllabus

सहायक कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार सेवा, गट-अ./Assistant Commissioner of Labour, Maharashtra Labour Services, Gr.-A. syllabus 7

Read More »

सरकारी कामगार अधिकारी, महाराष्ट्र कामगार सेवा, गट-ब/Government Labour Officer, Maharashtra Labour Services,Gr.-B Syllabus

सरकारी कामगार अधिकारी, महाराष्ट्र कामगार सेवा, गट-ब/Government Labour Officer, Maharashtra Labour Services,Gr.-B Syllabus

Read More »

महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षा अभ्यासक्रम / Maharashtra Forest Service Examination Syllabus

महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षा अभ्यासक्रम / Maharashtra Forest Service Examination Syllabus “]

Read More »

UPSC General Studies Syllabus

UPSC General Studies Syllabus Pdf download करा त्यानंतर प्रिंट काढा आणि त्यांनतर लॅमिनेशन करा सतत सोबत ठेवा download–>  upsc gs syllabus                      

Read More »

अतुल कानडे यांनी सांगितलेली topicwise पुस्तकसूची

पेपर १  इतिहास     भूगोलः महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह     भूगोल आणि कृषी   पेपर २ भारतीय राज्यघटना आणि भारतीय राजकारण [महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह] आणि कायदे पेपर ३ मानवी साधनसंपत्तीचा विकास आणि मानवी हक्क मानवी साधनसंपत्तीचा विकास   मानवी हक्क   पेपर ४   अर्थव्यवस्‍था आणि नियोजन     विकासाचे अर्थशास्‍त्र आणि कृषी   विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा विकास

Read More »

सहाय्यक कक्ष अधिकारी अभ्यासक्रम,पुस्तकसूची/Assistant Desk officer examination Syllabus,Booklist

सहाय्यक कक्ष अधिकारी अभ्यासक्रम,पुस्तकसूची/Assistant Desk officer examination Syllabus,Booklist टीप-साहाय्यक कक्ष अधिकारी यालाच अगोदर assistant असे नाव होते.   डॉ.अजित थोरबोले                   

Read More »

राज्यसेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम

A) पूर्व परीक्षा नव्या पॅटर्ननुसार प्रीलियमसाठी प्रत्येकी २०० गुणांच्या दोन प्रश्नपत्रिका असतील. दोन तास वेळ असेल. या वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्नपत्रिका मराठी व इंग्रजीत असतील. पेपर- १ (गुण २०० – कालावधी २ तास) – राज्य , राष्ट्रीय , आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वपूर्ण चालू घडामोडी. – भारताचा इतिहास (महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह) आणि भारतीय राष्ट्रीय चळवळ – महाराष्ट्र , भारत आणि जगाचा भूगोल- भौतिक …

Read More »

STI अभ्यासक्रम

पूर्व परीक्षा Download मुख्य परीक्षा Download

Read More »

PSI अभ्यासक्रम

पूर्व परीक्षा Download मुख्य परीक्षा Download

Read More »

Maharashtra Engineering Services Group A and B Civil syllabus

Maharashtra Engineering Services Group A and B Civil syllabus DOWNLOAD

Read More »

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट अ आणि गट ब अभ्यासक्रम Maharashtra Agriculture Services Group-A and B (Pre AND Main) Examination Syllabus

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट अ आणि गट ब अभ्यासक्रम Maharashtra Agriculture Services Group-A and B (Pre) (Main) Examination Syllabus DOWNLOAD

Read More »

Assistant Engineer (Electrical) Gr-2 Maharashtra Electrical Engineering Service syllabus

Assistant Engineer (Electrical) Gr-2 Maharashtra Electrical Engineering Service syllabus download

Read More »

Assistant Motor Vehicle Inspector Examination Syllabus

Assistant Motor Vehicle Inspector Examination Syllabus DOWNLOAD

Read More »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat