ASSISTANT DESK OFFICER परीक्षेचे अभ्यासक्रम

AS0, STI, PSI COMMON PRELIMINAY 2017 पेपर कसा सोडवावा?

Assistant Section Officer, Sales Tax Inspector, Police Sub Inspector, Group-B (Non-Gazetted) (Common Preliminay) पेपर कसा सोडवावा? #या पापेरमध्ये 100 प्रश्न विचारले जातात.बरोबर उत्तराला 1 गुण मिळतात तर प्रत्येक चुकीच्या  उत्तराला 0.25 गुण वजा होतात.जास्तीत जास्त गुण घेऊन परीक्षा उत्तीर्ण होणे गरजेचे असते पेपरला 1 तसाचा अवधी असल्याने वेळ तुलनेने कामींआहे,परंतु या पेपर मध्ये जास्तीतजास्त मार्क मिळवण्यासाठी वेळेबरोबर अचूकतेला महत्व देणे गरजेचे आहे.वेळ आणि अचुकता …

Read More »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat