कृषी सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका

61

                                         २०१८

महाराष्ट्र कृषी सेवा (पूर्व) परीक्षा 2018               

 प्रश्नपत्रिका              उत्तरतालिका

                                   २०१७

महाराष्ट्र कृषी सेवा (पूर्व) परीक्षा 2017

 प्रश्नपत्रिका              उत्तरतालिका

Paper-1- Agriculture SciencePaper-2- Agriculture Engineering

प्रश्नपत्रिका              उत्तरतालिका

Paper-2- Agriculture

प्रश्नपत्रिका              उत्तरतालिका

Paper-3- Agriculture Engineering

प्रश्नपत्रिका              उत्तरतालिका

 

LEAVE A REPLY