Daily Archives: February 3, 2019

आजचा अभ्यास 04 फेब्रुवारी 2019

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 04/02/2019दिवस= 246वा ———————————————————–राज्यसेवा पुस्तक सूची👉https://goo.gl/b1XVx2 दुय्यम सेवा गट ब पुस्तकसूची👉https://goo.gl/RZrKno राज्यसेवा अभ्यास नियोजन👉https://goo.gl/DxDcUW चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ ◾️विषय= पर्यावरण [दिवस-01] 🔵 पर्यावरण REVISION घटक = ◼️परिस्थितिकी व्यवस्था, परिस्थितिकी विज्ञान, जीवावरण इत्यादी.परिस्थितिकी अनुक्रमण, भूस्थित परिसंस्था, जलिय परिसंस्था इत्यादी.◼️जैवविविधता संकल्पना, महत्व,ह्रास, परिसंस्थांची अवनती, भारतातील जैवविविधता वितरण,वन्यजीव संवर्धन, महारष्ट्रातील व भारतातील वन्यजीव, वन संसाधने.वनस्पती विरणास प्रभावित …

Read More »

03 FEBRUARY 2019 NEWSPAPER CUTTING

Read More »

आजचा अभ्यास 03 फेब्रुवारी 2019

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 03/02/2019दिवस= 245वा ———————————————————–राज्यसेवा पुस्तक सूची👉https://goo.gl/b1XVx2 दुय्यम सेवा गट ब पुस्तकसूची👉https://goo.gl/RZrKno राज्यसेवा अभ्यास नियोजन👉https://goo.gl/DxDcUW चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ ◾️विषय= भूगोल [दिवस-03] 🔵 भूगोल REVISION घटक = ◼️ पर्यटन=महाराष्ट्र, भारत, जग-ऎतिहासिक, सांस्कृतिक, वारसास्थळे(नवीन सह),थंड हवामान ठिकाणे,संतस्थळे,किल्ले, लेण्या, महत्त्वाची शहरे, अष्टविनायक, जोर्तिलिंग, साडेतीन पिठे, चार धाम, समुद्र किनारे(Impबिच),◼️आर्थिक पाहणी= महाराष्ट्र, भारत-महाराष्ट्र/ भारत लोकसंख्या, महाराष्ट्र/ भारत तुलनात्मक …

Read More »

02 FEBRUARY 2019 NEWSPAPER CUTTING

Read More »

आजचा अभ्यास 02 फेब्रुवारी 2019

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 02/02/2019दिवस= 244 वा ———————————————————–राज्यसेवा पुस्तक सूची👉https://goo.gl/b1XVx2 दुय्यम सेवा गट ब पुस्तकसूची👉https://goo.gl/RZrKno राज्यसेवा अभ्यास नियोजन👉https://goo.gl/DxDcUW चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ ◾️विषय= भूगोल [दिवस-02] 🔵 भूगोल REVISION घटक = ◼️वनसंपत्ती/प्राणीसंपत्ती= महाराष्ट्र, भारत,जग-वनांचे विविध प्रकार, प्रदेश, वास्तव्यास असलेले प्राणी, त्यातील मानवी जमाती,◼️वनसंपत्ती/प्राणीसंपत्ती= महाराष्ट्र, भारत,जग वनांचे फायदे- तोटे, वनांचे वर्गिकरण, राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्य(Mh/Ind),वन क्षेत्रनिहाय पशू प्रजाती.◼️खडकांचे प्रकार, ऊर्जा …

Read More »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat