Monthly Archives: December 2018

31 DECEMBER 2018 NEWSPAPER CUTTING

Read More »

आजचा अभ्यास 31 डिसेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 31/12 /2018दिवस= 211 वा ———————————————————–राज्यसेवा पुस्तक सूची👉https://goo.gl/b1XVx2 दुय्यम सेवा गट ब पुस्तकसूची👉https://goo.gl/RZrKno राज्यसेवा अभ्यास नियोजन👉https://goo.gl/DxDcUW चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= सामान्य विज्ञान [दिवस-08] सामान्य विज्ञान अभ्यास घटक = अणू व अणूची रचना.आवर्तसारणी, मूलद्रव्याचे वर्गीकरण, खनिजे व धातूके ✅दररोज किमान 03 तास CSAT चा सराव करणे.सराव दु.2.30pm ते 5.30pm याच वेळेत करावा. पुस्तक कोणते …

Read More »

preposition टेस्ट (megabharti test)

मेगाभरती सिम्पलीफाईड —👉Shop101.com/simplifiedbooks  राज्यसेवा पुस्तक सूची 2019👉https://goo.gl/b1XVx2 दुय्यम सेवा गट ब पुस्तकसूची 2019👉https://goo.gl/RZrKno राज्यसेवा अभ्यास नियोजन 2019👉https://goo.gl/DxDcUW चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km Loading… मेगाभरती सिम्पलीफाईड —👉Shop101.com/simplifiedbooks 

Read More »

13 DECEMBER 2018 NEWSPAPER CUTTING

Read More »

आजचा अभ्यास 13 डिसेंबर 2018

आजचा अभ्यास #Study_Simplified दिनांक= 13/12 /2018 दिवस= 194 वा ———————————————————– राज्यसेवा पुस्तक सूची👉https://goo.gl/b1XVx2 दुय्यम सेवा गट ब पुस्तकसूची👉https://goo.gl/RZrKno राज्यसेवा अभ्यास नियोजन👉https://goo.gl/DxDcUW चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km ———————————————————– 1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= पर्यावरण [दिवस-02] पर्यावरण अभ्यास घटक = जैवविविधता संकल्पना, महत्व,ह्रास, परिसंस्थांची अवनती, भारतातील जैवविविधता वितरण, वन्यजीव संवर्धन, महारष्ट्रातील व भारतातील वन्यजीव, वन संसाधने. वनस्पती विरणास प्रभावित करणारे घटक. …

Read More »

12 DECEMBER 2018 NEWSPAPER CUTTING

Read More »

आजचा अभ्यास 12 डिसेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 12/12 /2018दिवस= 193 वा ———————————————————–राज्यसेवा पुस्तक सूची👉https://goo.gl/b1XVx2 दुय्यम सेवा गट ब पुस्तकसूची👉https://goo.gl/RZrKno राज्यसेवा अभ्यास नियोजन👉https://goo.gl/DxDcUW चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= पर्यावरण [दिवस-01] पर्यावरण अभ्यास घटक = परिस्थितिकी व्यवस्था, परिस्थितिकी विज्ञान, जीवावरणपरिस्थितिकी अनुक्रमण, भूस्थित परिसंस्था, जलिय परिसंस्था.जैवविविधता संकल्पना, महत्व,ह्रास, परिसंस्थांची अवनती, भारतातील जैवविविधता वितरण. पुस्तक कोणते वापराल👉 https://goo.gl/1SQFRD NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा …

Read More »

Megabharti test 2-English Test-Adjective,Verb,Proverb,Articles

#implinks राज्यसेवा पुस्तक सूची 2019👉https://goo.gl/b1XVx2 दुय्यम सेवा गट ब पुस्तकसूची 2019👉https://goo.gl/RZrKno राज्यसेवा अभ्यास नियोजन 2019👉https://goo.gl/DxDcUW चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km Megabharti Test–2 -Adjective,Verb,Proverb,Articles All the best Loading…

Read More »

Megabharti simplified test 1–Noun and Pronoun

#implinks राज्यसेवा पुस्तक सूची 2019👉https://goo.gl/b1XVx2 दुय्यम सेवा गट ब पुस्तकसूची 2019👉https://goo.gl/RZrKno राज्यसेवा अभ्यास नियोजन 2019👉https://goo.gl/DxDcUW चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km Megabharti Test–1 English test Noun and Pronoun All the best Loading…

Read More »

Simplified rajyaseva test -2 rajyaghatna

#implinks राज्यसेवा पुस्तक सूची 2019👉https://goo.gl/b1XVx2 दुय्यम सेवा गट ब पुस्तकसूची 2019👉https://goo.gl/RZrKno राज्यसेवा अभ्यास नियोजन 2019👉https://goo.gl/DxDcUWhttps://goo.gl/DxDcUW चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km

Read More »

11 DECEMBER 2018 NEWSPAPER CUTTING

Read More »

आजचा अभ्यास 11 डिसेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 11/12 /2018दिवस= 192 वा ———————————————————–राज्यसेवा पुस्तक सूची👉https://goo.gl/b1XVx2 दुय्यम सेवा गट ब पुस्तकसूची👉https://goo.gl/RZrKno राज्यसेवा अभ्यास नियोजन👉https://goo.gl/DxDcUW चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-15] राज्यघटना अभ्यास घटक = ७३ वी, ७४ वी, घटना दुरुस्ती, नगरपंचायत/परिषद, नगरपालिका महानगरपालिका,कटक मंडळ, ग्रामपंचायत प्रशासन ते राज्यस्तरी सचिव प्रशासन (महसूल व पोलीस प्रशासन) इत्यादी. ✅दररोज किमान 03 तास CSAT चा …

Read More »

10 DECEMBER 2018 NEWSPAPER CUTTING

Read More »

आजचा अभ्यास 10 डिसेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 10/12 /2018दिवस= 191 वा ———————————————————–राज्यसेवा पुस्तक सूची👉https://goo.gl/b1XVx2 दुय्यम सेवा गट ब पुस्तकसूची👉https://goo.gl/RZrKno राज्यसेवा अभ्यास नियोजन👉https://goo.gl/DxDcUW चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-14] राज्यघटना अभ्यास घटक = पंचायतराज निर्मितीची ऎतिहासिक कारणे, संविधानिक तरतूदी, राज्याची स्थापना, विविध समित्या, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हापरिषद. पुस्तक कोणते वापराल👉 https://www.shop101.com/SimplifiedBooks/bhartachi-rajyaghatana-prashasan/5365354205?1eqi6r NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना …

Read More »

आजचा अभ्यास 09 डिसेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 09/12 /2018दिवस= 190 वा ———————————————————–राज्यसेवा पुस्तक सूची👉https://goo.gl/b1XVx2 दुय्यम सेवा गट ब पुस्तकसूची👉https://goo.gl/RZrKno राज्यसेवा अभ्यास नियोजन👉https://goo.gl/DxDcUW चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-13] राज्यघटना अभ्यास घटक = केंद्र व राज्य तसेच राज्याअंतर्गत संबध, केंद्रशासीत प्रदेश संघ व राज्य लोकसेवा आयोग, आणिबाणी.केंद्र व राज्य निवडणूक आयोग, राजकीय पक्ष, सध्याच्या निवडणूका… राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती,लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा,विधानपरिषद निवडणुका …

Read More »

09 DECEMBER 2018 NEWSPAPER CUTTING

Read More »

08 DECEMBER 2018 NEWSPAPER CUTTING

Read More »

आजचा अभ्यास 08 डिसेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 08/12 /2018दिवस= 189 वा ———————————————————–राज्यसेवा पुस्तक सूची👉https://goo.gl/b1XVx2 दुय्यम सेवा गट ब पुस्तकसूची👉https://goo.gl/RZrKno राज्यसेवा अभ्यास नियोजन👉https://goo.gl/DxDcUW चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-12] राज्यघटना अभ्यास घटक = राज्यसभा – विधानपरिषद,सर्वोच्च न्यायालय – उच्च न्यायालय, कलम ३७०.कनिष्ठ न्यायालय- जिल्हा सत्र/ दिवाणी, कॊटुंबिक न्यायिक प्राधिकरण, केंद्र व राज्यस्तरावरील सचिव स्तरीय पदाधिकारी. पुस्तक कोणते वापराल👉 https://www.shop101.com/SimplifiedBooks/bhartachi-rajyaghatana-prashasan/5365354205?1eqi6r NCERT …

Read More »

आजचा अभ्यास 07 डिसेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 07/12 /2018दिवस= 188 वा ———————————————————–राज्यसेवा पुस्तक सूची👉https://goo.gl/b1XVx2 दुय्यम सेवा गट ब पुस्तकसूची👉https://goo.gl/RZrKno राज्यसेवा अभ्यास नियोजन👉https://goo.gl/DxDcUW चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-11] राज्यघटना अभ्यास घटक = भारताचा महान्यायवादी, राज्याचा महाधिवक्ता, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, लोकसभा – विधानसभा, कलम-३७०. पुस्तक कोणते वापराल👉 https://www.shop101.com/SimplifiedBooks/bhartachi-rajyaghatana-prashasan/5365354205?1eqi6r NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-11] भारताचा …

Read More »

06 DECEMBER 2018 NEWSPAPER CUTTING

Read More »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat