Daily Archives: October 21, 2018

CDPO SIMPLIFIED TEST 4 महिला व बालविकास विषयक कायदे

Loading… टेस्ट लेखक बाळासाहेब बहिर यांनी तयार केली आहे पुढील टेस्ट महिला व बालविकास विषयक योजना -23 ऑक्टोबर 2018

Read More »

आजचा अभ्यास 21 आॅक्टोबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 21/10/2018दिवस= 147 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-21] राज्यघटना अभ्यास घटक= राज्यसभा – विधानपरिषद,सर्वोच्च न्यायालय – उच्च न्यायालय, कलम ३७०. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- महिला व बालकांविषयीचे कायदे (दिवस 06) बालविवाह प्रतिबंध कायदा २००६, महाराष्ट्र देवदासी प्रथा प्रतिबंध व नर्मूलन कायदा २००५, मातृत्व लाभासंबंधीचा कायदा १९६१, ——————————————————————- …

Read More »

आजचा अभ्यास 20 आॅक्टोबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 20/10/2018दिवस= 146 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-20] राज्यघटना अभ्यास घटक= भारताचा महान्यायवादी, राज्याचा महाधिवक्ता, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, लोकसभा – विधानसभा, कलम-३७०. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2️⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- महिला व बालकांविषयीचे कायदे (दिवस 05) हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा १९५६, विवाहित स्त्रियांच्या संपत्तीचा कायदा १९५९, स्त्रियांचे अश्लील प्रदर्शन …

Read More »

20 OCTOBER 2018 NEWSPAPER CUTTING

Read More »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat