Daily Archives: July 21, 2018

21 JULY 2018 NEWSPAPER CUTTING

Read More »

Study together 21 july

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 21/07/2018 दिवस= 54 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-15] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< दारिद्रय = महाराष्ट्र / भारत. दारिद्रय निर्मलनाच्या शासनाच्या विविध योजना. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ #Study Together AJIT THORBOLE दिनांक= 21/07/2018 दिवस= 54 वा ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = मानव संसाधन विकास [ पेपर 3 ] (दिवस-02) अभ्यास घटक= _________________ नवीन उच्च …

Read More »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat