Daily Archives: July 3, 2018

Study together 4 July 2018

#Study Together AJIT THORBOLE दिनांक= 04/07/2018 दिवस= 37 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= सामान्य विज्ञान [दिवस-37] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< विज्ञान विषयाची विशिष्ट घटकावरील गणितीय उदाहरणांचा सराव करणे. सामान्य विज्ञान संदर्भ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< State Board इयत्ता ०५ वी ते १०वी/ Ncert इयत्ता ११,१२वी. कोणतेही एक प्रश्नांचे पुस्तक सोबत ठेवा.जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव कार. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ – दररोज किमान तीन त चार …

Read More »

Study Together 3 july

#Study Together AJIT THORBOLE दिनांक= 03/07/2018 दिवस= 36 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= सामान्य विज्ञान [दिवस-36] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< विद्युत चुंबकीयपट्टा,तारे,सूर्यमाला. सामान्य विज्ञान संदर्भ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< State Board इयत्ता ०५ वी ते १०वी/ Ncert इयत्ता ११,१२वी. कोणतेही एक प्रश्नांचे पुस्तक सोबत ठेवा.जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव कार. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ – दररोज किमान तीन त चार तास CSAT चा सराव करणे अनिवार्य …

Read More »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat