पुणे महानगरपालिका भरती 2018

पुणे महानगरपालिका भरती 2018

एकूण पोस्ट: 6 पोस्ट

पोस्टचे नाव: निदेशक

शिक्षण पात्रता: पदव्युत्तर पदवी

पे स्केल: रू. 17500 / –

वयोमर्यादा: 18-38 वर्षे

अर्ज कसा करावा: पोस्टद्वारे

पत्ता :
श्री छत्रपती शिवाजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,
शुक्रवार पेठ,
शाहू चौक,
शिवाजी रोड,
पुणे 02

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 15 जुलै 2018

अधिकृत वेबसाइट: www.pmc.gov.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat