आजचा अभ्यास 12 फेब्रुवारी 2019

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 12/02/2019दिवस= 254 वा
———————————————————–राज्यसेवा पुस्तक सूची👉https://goo.gl/b1XVx2
दुय्यम सेवा गट ब पुस्तकसूची👉https://goo.gl/RZrKno
राज्यसेवा अभ्यास नियोजन👉https://goo.gl/DxDcUW
चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km
राज्यसेवा परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर 1 सोडवावा👉https://www.mpscsimplified.com/how-to-solve-gs-paper-one/———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९
◾️विषय= सामान्य विज्ञान [दिवस-02] 🔵 सामान्य विज्ञान REVISION घटक =
◼️पोषण, अस्थि संस्था.◼️रोग, रोगांची लक्षणे, जीवाणू व जीवाणूजन्य रोग.संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य रोग, रक्तगट व त्यासंबंधातील सर्व रोग,◼️कवके,आदिजीव, कृमी◼️गती, गतीचे प्रकार व गतीविषयकचे नियम,द्रव्य, द्रव्याची संकल्पना, द्रव्याचे रासायनिक वर्गीकरण.◼️अणू व अणूची रचना.◼️आवर्तसारणी, मूलद्रव्याचे वर्गीकरण, खनिजे व धातूके◼️कार्बन, आम्ल-आम्लारी आणि क्षार. रासायनिक अभिक्रिया
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖✅दररोज किमान 03 तास CSAT चा सराव करणे.सराव दु.2.30pm ते 5.30pm याच वेळेत करावा.➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
पुस्तक कोणते वापराल👉 https://www.shop101.com/SimplifiedBooks/bhartachi-rajyaghatana-prashasan/5365354205?1eqi6r
NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm
———————————————————–
2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९
◼️विषय= सामान्य विज्ञान [दिवस-02] 🔵 सामान्य विज्ञान REVISION घटक =
◼️पोषण, अस्थि संस्था.◼️रोग, रोगांची लक्षणे, जीवाणू व जीवाणूजन्य रोग.संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य रोग, रक्तगट व त्यासंबंधातील सर्व रोग,◼️कवके,आदिजीव, कृमी◼️गती, गतीचे प्रकार व गतीविषयकचे नियम,द्रव्य, द्रव्याची संकल्पना, द्रव्याचे रासायनिक वर्गीकरण.◼️अणू व अणूची रचना.◼️आवर्तसारणी, मूलद्रव्याचे वर्गीकरण, खनिजे व धातूके◼️कार्बन, आम्ल-आम्लारी आणि क्षार. रासायनिक अभिक्रिया
https://www.shop101.com/SimplifiedBooks/bhartachi-rajyaghatana-prashasan/5365354205?1eqi6r___https://www.shop101.com/SimplifiedBooks/mahila-v-balvikas-adhikari/4609562576?1eqi6s——————————————————–📚सर्व परीक्षा पुस्तकसूची📚
https://www.mpscsimplified.com/category/mpsc-exam-book-list/#.W138NdIzYdV
———————————————————–Join करा>> @mpscsimplified
⛑खड्यातून बाहेर पडा अभियान⛑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat