आजचा अभ्यास 12 ऑगस्ट 2018

Study Simplified

AJIT THORBOLE
दिनांक= 12/08/2018
दिवस= 76 वा

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९

विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-37]

अभ्यास घटक =
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

भारतातील आर्थिक सुधारणा- उ – जा – खा.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागिक बॅंक, ADB,

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

Study Together

AJIT THORBOLE
दिनांक= 12/08/2018
दिवस= 76 वा

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018)


विषय- सामान्य विज्ञान (दिवस 06)


पोषण, अस्थि संस्था.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८

अभ्यास घटक=


LAST REVISION ( FINAL TOUCH )

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

PSI मुख्य परीक्षा २०१८

विषय= मानवी हक्क व जबाबदाय्रा[Revision] (दिवस- 02)

अभ्यास घटक


नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम१९५५, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५,अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९., मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३, हुंडाबंदी अधिनियम १९६१, महात्मा गांधी तंटामुक्त अभियान.

*PSI मुख्यच्या अभ्यासक्रमात असणाय्रा कायद्यांचे दररोज आपल्या सोयीनुसार वाचन चालू ठेवणे.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

STI मुख्य परीक्षा २०१८

विषय = कायदे (दिवस- 05)

अभ्यास घटक =


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

ASST मुख्य परीक्षा २०१८
विषय= संगणक व माहिती तंत्रज्ञान (दिवस- 07)

अभ्यास घटक=


मिडिया लॅब एशिया, विद्या वाहिनी, ज्ञान वाहिनी, सामूहिक माहिती केंद्र, राष्ट्रीय ई प्रशासन योजना, विज्ञान व तंत्रज्ञान धोरण२०१३, डिजिटल इंडिया योजना, महाराष्ट्राचे माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत धोरण २०१५, विविध राज्यातील ई प्रशासन पुढाकार.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

सर्व परीक्षा पुस्तके(ऑनलाईन)

https://goo.gl/gUCGYS

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

👇अधिक माहिती साठी website ला भेट द्या👇

www.mpscsimplified.com

All the best👍

t.me/mpscsimplified

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat