आजचा अभ्यास 11 डिसेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 11/12 /2018दिवस= 192 वा
———————————————————–राज्यसेवा पुस्तक सूची👉https://goo.gl/b1XVx2
दुय्यम सेवा गट ब पुस्तकसूची👉https://goo.gl/RZrKno
राज्यसेवा अभ्यास नियोजन👉https://goo.gl/DxDcUW
चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९
विषय= राज्यघटना [दिवस-15] राज्यघटना अभ्यास घटक =
७३ वी, ७४ वी, घटना दुरुस्ती, नगरपंचायत/परिषद, नगरपालिका महानगरपालिका,कटक मंडळ, ग्रामपंचायत प्रशासन ते राज्यस्तरी सचिव प्रशासन (महसूल व पोलीस प्रशासन) इत्यादी.
✅दररोज किमान 03 तास CSAT चा सराव करणे.सराव दु.2.30pm ते 5.30pm याच वेळेत करावा.
पुस्तक कोणते वापराल👉 https://www.shop101.com/SimplifiedBooks/bhartachi-rajyaghatana-prashasan/5365354205?1eqi6r
NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm
———————————————————–
2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९
विषय= राज्यघटना [दिवस-15] राज्यघटना अभ्यास घटक=
७३ वी, ७४ वी, घटना दुरुस्ती, नगरपंचायत/परिषद, नगरपालिका महानगरपालिका,कटक मंडळ, ग्रामपंचायत प्रशासन ते राज्यस्तरी सचिव प्रशासन (महसूल व पोलीस प्रशासन) इत्यादी.
https://www.shop101.com/SimplifiedBooks/bhartachi-rajyaghatana-prashasan/5365354205?1eqi6r___
3⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018)
विषय- गृहविज्ञान व महिला व बालकांविषयीचे कायदे (दिवस 03)
REVISION अभ्यास घटक=
भारतातील पोषण विषयक समस्या, कारणे, परिणाम.
👇महिला व बालकांविषयीचे कायदे👇
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम १९९३, सती ( प्रतिबंध) अधिनियम १९८७, कारखानाविषयक कायदा१९४८.
https://www.shop101.com/SimplifiedBooks/mahila-v-balvikas-adhikari/4609562576?1eqi6s———————————————————–
📚सर्व परीक्षा पुस्तकसूची📚
https://www.mpscsimplified.com/category/mpsc-exam-book-list/#.W138NdIzYdV
———————————————————–Join करा>> @mpscsimplified
⛑खड्यातून बाहेर पडा अभियान⛑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat