आजचा अभ्यास 04 फेब्रुवारी 2019

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 04/02/2019दिवस= 246वा
———————————————————–राज्यसेवा पुस्तक सूची👉https://goo.gl/b1XVx2
दुय्यम सेवा गट ब पुस्तकसूची👉https://goo.gl/RZrKno
राज्यसेवा अभ्यास नियोजन👉https://goo.gl/DxDcUW
चालू घडामोडी ७ वा अंक pdf👉https://goo.gl/8ea2Km———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९
◾️विषय= पर्यावरण [दिवस-01] 🔵 पर्यावरण REVISION घटक =
◼️परिस्थितिकी व्यवस्था, परिस्थितिकी विज्ञान, जीवावरण इत्यादी.परिस्थितिकी अनुक्रमण, भूस्थित परिसंस्था, जलिय परिसंस्था इत्यादी.◼️जैवविविधता संकल्पना, महत्व,ह्रास, परिसंस्थांची अवनती, भारतातील जैवविविधता वितरण,वन्यजीव संवर्धन, महारष्ट्रातील व भारतातील वन्यजीव, वन संसाधने.वनस्पती विरणास प्रभावित करणारे घटक.◼️प्रदूषण- हवा, जल, ध्वनी.पर्यावरण विषयक संस्था(NGO), पर्यावरणा विषयीच्या समस्या.जागतिक तापमान वाढ, हवामान बदल, हवामान बदलाचे UNO चे व इतर काही करार इत्यादी.◼️हवामान बदलासंबंधी कृती योजना, करारहवामान बदलासंबंधी विविध समस्या इत्यादी.पर्यावरण विषयक कायदे, भारातीय हवामान विभाग व शाश्वत विभाग इत्यादी.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖✅दररोज किमान 03 तास CSAT चा सराव करणे.सराव दु.2.30pm ते 5.30pm याच वेळेत करावा.➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
पुस्तक कोणते वापराल👉 https://www.shop101.com/SimplifiedBooks/bhartachi-rajyaghatana-prashasan/5365354205?1eqi6r
NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm
———————————————————–
2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९
◼️विषय= चालूघडामोडी [दिवस-01] 🔵 REVISION घटक = जानेवारी 2019 ते जानेवारी 2018 (जानेवारी 2019 पासून Revision सुरु करावी.वेळेची बचत होईल.)
https://www.shop101.com/SimplifiedBooks/bhartachi-rajyaghatana-prashasan/5365354205?1eqi6r_______________https://www.shop101.com/SimplifiedBooks/mahila-v-balvikas-adhikari/4609562576?1eqi6s——————————————————–📚सर्व परीक्षा पुस्तकसूची📚
https://www.mpscsimplified.com/category/mpsc-exam-book-list/#.W138NdIzYdV
———————————————————–Join करा>> @mpscsimplified
⛑खड्यातून बाहेर पडा अभियान⛑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat